Voorpost in Europa

Voorpost is zich er uitermate goed bewust van dat ons volk deel uitmaakt van het grotere Europese cultuur gebied en dat wij de problemen van vandaag de dag niet altijd in ons eentje zullen kunnen oplossen en dat in die hoedanigheid samenwerken met andere Europese volkeren meer dan aan te moedigen is.
In die optiek heeft Voorpost al sinds haar ontstaan deel genomen aan tal van conferenties, weekeindes, betogingen, enz. van andere nationalistische Europese organisaties en verenigingen, waarbij we met sommige verenigingen al een zeer goede kameraadschappelijke band hebben opgebouwd.
Daarnaast organiseert Voorpost uiteraard zelf ook tal van activiteiten en colloquia waar sprekers vanuit allerhande Europese landen op uitgenodigd zijn.

Voorpost European delegations since 2010