Onze achterban

Voorpost is een organisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Onze achterban steunt Voorpost niet alleen financieel, maar ook door actie te voeren of vrijwilligerswerk te verrichten. Steun aan onze acties door betrokken volksgenoten is essentieel. Onze achterban zorgt ervoor dat we een sterke vuist kunnen maken tegen het weg-met-ons beleid.

Zonder leden geen gedurfde acties, geen informerende pamfletten, geen leerrijke vormingen, geen onvergetelijke weekeindes, geen mooie webstek, Kortom, geen Voorpost. Zonder onze dappere leden had Voorpost nooit de organisatie kunnen worden die het vandaag de dag is, een organisatie die haar doelstelling resoluut achterna jaagt en die een breed gamma aan activiteiten aanbiedt.

Sommige van onze leden staan steevast klaar om in weer en wind actie te voeren, anderen weten dan weer interessante sprekers te strikken voor lezingen, nog anderen helpen maar al te graag met het inpakken van onze Kerstpakketten voor de minderbedeelde volksgenoten. Hoe onze activisten zich ook inzetten, allemaal zijn ze onmisbaar voor Voorpost. Zij dragen allen bij aan een Voorpost dat goed kan strijden voor de verwezenlijkingen van onze doelstellingen. Doelstellingen zoals het creëren van een veilige plek voor onze jeugd, het herenigen van de Nederlanden en een nationalistische levenswijze met respect voor het eigen volk, haar cultuur en de natuur.

Voorpost is zodoende méér dan alleen maar een nationalistische organisatie, het is een familie, een Huis, waar ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen talenten, zijn steentje aan bijdraagt.