Onze leiders

Voorzitter Bart Vanpachtenbeke, Nederlands actieleider Florens van der Kooi en Vlaams actieleider Nick van Mieghem hebben een publieke functie. Zij zijn het uithangbord van Voorpost. Bij vrijwel alle acties en betogingen is minstens één van hen aanwezig om leiding te geven en de pers te woord te staan. Met hart en ziel zetten zij zich in om de koers van Voorpost vast te houden, zoals die door de Voorpostraad is bepaald. Ze weten zich ten volle gesteund door stichter en oud-actieleider Luc Vermeulen, tot op heden organisatieverantwoordelijke Voorpost Vlaanderen.

Voorzitter Voorpost

De eerste Vlaamsgezinde prikkels kreeg Bart mee tijdens zijn jeugdjaren in een Vlaamsgezinde jeugdbeweging. Hij groeide op in de Vlaamse Ardennen en in de taalgrensgemeenten kwam hij al vrij vlug in aanraking met de verfransing en de daaraan gekoppelde vervreemding.
De frustraties stapelden zich op en Bart vond in 2006 zijn weg naar Voorpost, de werkwijze van Voorpost had een grote indruk op hem. De directe acties, de straatagitatie, ideologische vorming en de kameraadschappelijke bijeenkomsten stonden op zijn lijf geschreven. Deze drie essentiële pijlers van Voorpost, Actie, Vorming en Kameraadschap, werden al vlug een basisbegrip in de verdere levensloop van Bart. De keuze was vlug gemaakt en in 2007 trad hij toe als bestuurslid van de nationale Voorpostraad. Na drie jaar engageerde hij zich als secretaris van Huizen van Vlaamse Solidariteit, een taak die hij tot op heden met veel plezier uitvoert. In 2015 nam hij de grote stap om de fakkel over te nemen van Johan Van Slambrouck en werd nationaal Voorzitter van Voorpost. Bart leidt Voorpost met volle overgave en onderhoud de contacten met andere nationalistische organisaties en tracht deze uit te breiden. Samen met een stevige Voorpostploeg leidt hij Voorpost naar het rechte spoor, als stormram voor het nationalistisch ideaal!

Actieleider Voorpost Nederland

Florens is opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Gedurende zijn jeugd ziet hij zijn wijk door massa- immigratie veranderen. De oorspronkelijke Nederlanders worden de minderheid. Op straat ontstaat een grimmige sfeer waar vreemde bendes de baas zijn.
In zijn latere tienerjaren begint hij bewust de politiek te volgen. Hij ziet dat het gros van de politici Nederland doelbewust laat vervreemden en dat andere politici bewust hierover zwijgen uit angst voor rellen of verwijten. Op de middelbare school komt een openlijke steun aan de Centrumdemocraten hem op een straf en publieke reprimande te staan, maar hij voelt zich sterk en houdt vol. Vechten voor zijn rechten en eigen identiteit is iets dat hem dus al op jongere leeftijd bezighoudt.
Na de middelbare school kiest hij voor een maritieme opleiding. Hij studeert aan het Scheepvaart en Transportcollege, eveneens te Rotterdam. Dat levert hem een diploma tot binnenschipper op en een diploma stuurman op de zeevaart. In zijn vrije tijd is hij jarenlang actief als jeugdwerker.
Zijn interesse in de politiek neemt verder toe en zijn respect groeit voor die enkele politici die wel durven op te komen voor de oorspronkelijke Nederlanders. Hij wordt lid van een nationalistische partij en wordt actief. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. De verwijten vliegen hem om de oren. Van een geliefde zoon, neef, studiegenoot en gedreven jeugdwerker wordt hij, na publicatie van een groot krantenartikel, van de ene op de andere dag bestempeld als ‘extreemrechts’, ‘racist’ en ‘fascist’.
Ondertussen na het afstuderen en een tijd op zee kiest hij toch voor een leven aan de wal. Het sociale leven en zijn betrokkenheid met de politiek had hij op zee erg gemist. In zijn vrije tijd gaat hij zich, naast sporten, bezighouden met maatschappelijke ontwikkelingen.
Na een aantal jaren actief te zijn geweest in de politiek sluit hij zich aan bij Voorpost. Een organisatie die het volk mobiliseert tegen de heersende politieke elite. In Nederland komt men dan al snel terecht bij Voorpost. Na enkele jaren actieve inzet is hij in 2009 gevraagd om actieleider te worden van Voorpost Nederland, een taak die hij tot op heden vol overgave en met veel plezier uitvoert.

Actieleider Voorpost Vlaanderen

Nick werd geboren in de rebelse stad Gent. Hij was tot zijn 26ste in het Gentse gehuisvest en vertoefde er in de buurt van ‘de Brugse Poort, de Muide en het Van Beverenplein’. Al zeer vlug stelde hij vast dat criminaliteit en islamisering in een sneltempo opgang maakten in deze Gentse volkswijken. Hij zag de gezellige volksbuurten ten onder gaan en veranderen in multiculturele wijken waar gezelligheid en veiligheid ver te zoeken zijn. Hij ergerde zich steeds meer aan het lakse optreden van de linkse, socialistische elite die in Gent deze ‘weg met ons’-mentaliteit hoog in het vaandel voerde en voert.
Zijn Vlaamse overtuiging heeft Nick nochtans niet meegekregen van zijn familie. Zo goed als zijn hele familie is terug te vinden binnen de socialistische zuil. Nick ging dan ook niet naar het flamingantisch VNJ, maar kwam terecht bij de socialistische Rode Valken. Nadien ging Nick aan de slag als havenarbeider, waar hij te midden van het volk, te midden van de arbeiders, zijn weg naar de Vlaamse Beweging vond.
Als man van de actie en de durvende daad was zijn keuze voor toetreding tot Voorpost dan ook het logische gevolg. Ondertussen is hij reeds jaren actief als kringverantwoordelijke van Voorpost Gent. En in 2013 droeg voormalig actieleider Luc Vermeulen de fakkel aan hem over. Met Nick als actieleider zal Voorpost ook in de komende jaren op de voorposten van de Vlaamse en Nederlandse beweging staan. Verder wil Nick, samen met een stevige ploeg militanten, Voorpost verder uitbouwen in de verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen.

Organisatieverantwoordelijke Voorpost Vlaanderen

Luc Werd geboren in Antwerpen. In 1976 richtte hij samen met andere Vlaams-nationalisten Voorpost op. Luc is uitgesproken voorstander van de hereniging van Nederland en Vlaanderen. Vanaf het prille begin tot in 2013 (ruim 37 jaar!) vervulde hij de functie van actieleider. Het overdragen van de functie van actieleider aan Nick van Mieghem was voor Luc geen reden om het rustiger aan te doen. Zoals hij het zelf altijd mooi zegt: “leeftijd speelt geen rol”. Vandaag de dag is Luc zeer actief om het aantal kringen bij Voorpost uit te breiden. Daarnaast is Luc hoofdverantwoordelijke van het solidariteitsproject ‘Huizen van Vlaamse solidariteit.