Wie we zijn

Wij zijn een beweging van meer dan duizend mensen die strijden voor het behoud van ons volk, onze cultuur en identiteit. Wij zijn actief in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika waar we actievoeren en mensen samenbrengen.

Onze inzet beschermt en versterkt het nationaal bewustzijn. We strijden voor een onafhankelijk Vlaanderen en uiteindelijke hereniging met Nederland, demonstreren tegen immigratie en organiseren protestmanifestaties voor de vrijheid van meningsuiting. Wij staan voor de bescherming van de rechten van onze eigen etnische bevolkingsgroep.

Met onze beweging maken we een vuist tegen de omvolking. We weten hoe we het beste actie kunnen voeren en onze aanhangers kunnen mobiliseren; Dit doen we al meer dan veertig jaar.

Onze ideeën

Onze ideeën

De nationalistische vereniging Voorpost, opgericht in 1976 is een Heel-Nederlandse actiegroep met activiteiten in het huidige Nederland, Vlaanderen, Zuid-Vlaanderen en Zuid-Afrika. Voorpost is niet aan de partijpolitiek gebonden, niet gesubsidieerd en dus geheel onafhankelijk. Statutair beoogt Voorpost de behartiging van de belangen van iedereen die tot de etnisch Nederlandse gemeenschap kan worden gerekend. Voorpost is in de eerste plaats dus Nederlands, meer zelfs: Heel-Nederlands.

Onze werkwijze

De hoofdactiviteit van Voorpost is actievoeren. We sturen mensen niet zomaar de straat op. We zorgen dat onze activisten met genoeg kennis bewapend zijn om onze beweging goed te vertegenwoordigen. Daarnaast werken we voortdurend aan het onderlinge vertrouwen.

Onze werkwijze

Onze achterban

Voorpost is een organisatie in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Onze achterban steunt Voorpost niet alleen financieel, maar ook door actie te voeren of vrijwilligerswerk te verrichten. Steun aan onze acties door betrokken volksgenoten is essentieel. Onze achterban zorgt ervoor dat we een sterke vuist kunnen maken tegen het weg-met-ons beleid.

Onze leiders

Voorzitter Bart Vanpachtenbeke, Nederlands actieleider Florens van der Kooi en Vlaams actieleider Nick van Mieghem hebben een publieke functie. Zij zijn het uithangbord van Voorpost. Bij vrijwel alle acties en betogingen is minstens één van hen aanwezig om leiding te geven en de pers te woord te staan. Met hart en ziel zetten zij zich in om de koers van Voorpost vast te houden, zoals die door de Voorpostraad is bepaald. Ze weten zich ten volle gesteund door stichter en oud-actieleider Luc Vermeulen, tot op heden organisatieverantwoordelijke Voorpost Vlaanderen.

Voorpostraad

Voorpost is een vereniging met leden. De leden worden vertegenwoordigd door de leden van de Voorpostraad. De Voorpostraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. Belangrijk hierin zijn de kringleiders. Zij vertegenwoordigen de leden uit hun kring en zijn een belangrijke schakel bij het informeren en mobiliseren van hun lokale achterban.

Secretariaat

Op onze secretariaten zorgt men ervoor dat alle administratieve zaken zo snel en zorgvuldig worden afgehandeld. Met de gegevens van onze leden wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Men probeert dit alles zo snel mogelijk te doen, echter doen onze prachtige vrijwilligers dit naast hun drukke banen en gezinnen. Op de secretariaten van Voorpost zorgt men voor de correcte afhandeling van de ledenadministratie, worden verslagen van vergaderingen gemaakt en worden de (digitale) nieuwsbrieven opgemaakt en verstuurd. (Digitale) post wordt verwerkt en doorgegeven aan de juiste personen. Er wordt contact onderhouden met gelijkgestemde buitenlandse organisaties.

Voorpost bij jou in de buurt:

Voorpost heeft in Nederland en Vlaanderen een aantal kringen/kernen en een contactpersoon in Zuid-Afrika. Kringen zijn lokale groepen leden die zich hebben georganiseerd en een officiële werking hebben. Ze zetten zelfstandig acties en activiteiten op. Hoe meer kringen, hoe sterker we het nationalistisch geluid kunnen laten horen. Een kern is een aspirant-kring. Zodra een kern een tijdje positief meedraait wordt ze een volwaardige kring en krijgt ze een eigen kringvlag.

Wil je met andere vrijwilligers actievoeren en activiteiten organiseren? Klik dan verder om te zien bij welke kring je kan aansluiten.

Onze geschiedenis

Voorpost werd opgericht in 1976 in Vlaanderen en 1978 in Nederland. Sinds die tijd doet Voorpost haar naam eer aan door op de voorposten van de samenleving voor volk, cultuur en identiteit te staan.

Onze organisatie kent ondertussen al een behoorlijk lange en mooie geschiedenis. Lees meer en bekijk op de volgende pagina beelden van onze geschiedenis.

Onze symbolen

Onze symbolen

Een volk ontleent haar identiteit aan haar geschiedenis, haar helden én haar symbolen.

Als nationalisten hechten we veel waarde aan symboliek. Het zorgt voor herkenning en duidelijkheid. Voorpost houdt een aantal symbolen graag in ere.

Onze weekeindes

Het Activistenweekeinde, het Pinksterkamp en het IJzerwakeweekeinde vormen het kloppende hart van onze werking.

Voorpost werkt keihard om deze weekeindes in ere te houden.

Onze weekeindes
Vorming/cultuur

Herdenkingen

Voorpost eert hen die ons voorgingen en zal zodoende nooit haar nationalistische helden vergeten. In deze hoedanigheid organiseren we soms een herdenking om specifieke helden te eren. Daarnaast help Voorpost jaarlijks bij het opzetten van herdenkingen georganiseerd door andere organisaties. Enkele voorbeelden zijn de Bormsherdenking, de Oostfrontersherdenking en de Ijzerwake.

Heel-Nederlands voetbaltoernooi

Eenmaal per jaar organiseren we het Heel-Nederlands Voetbal Toernooi (HNVT). Kringen uit Nederland en Vlaanderen en bevriende organisaties doen mee. Ieder jaar wordt er hard gestreden voor de felbegeerde wisselbeker. Het toernooi wordt afwisselend in Nederland en Vlaanderen georganiseerd. Naast het sportieve gedeelte is er een uitgebreide braai, muziek en een luchtkussen voor de kinderen. De winkel van Voorpost wordt ook uitgestald.

Vorming/cultuur
Vorming/cultuur

Voorpost ordedienst

Omdat links niet altijd even verdraagzaam is als ze zelf beweren werd al snel na onze oprichting in 1976 duidelijk dat we een ‘ordedienst’ nodig hadden. Deze ordedienst beschermt ons tijdens manifestaties om ervoor te zorgen dat iedereen, ook onze kinderen en ouderen, zonder angst voor socialistisch geweld mee kan lopen.

Doorheen de jaren werd er op deze Voorpost ordedienst ook door menig andere nationalistische vereniging beroep gedaan. Zo verzorgde Voorpost al op zowat alle NSV! betogingen de ordedienst, maar ook op ietwat rustigere herdenkingen zoals de IJzerwake en allerhande andere bijeenkomsten, lezingen en debatten. Dit doen we vandaag de dag nog steeds met evenveel overtuiging, degelijkheid en plezier.

Geen plaats voor drugs

Als nationalistische actiegroep moedigen wij een gezonde en actieve levensstijl aan.
Voorpost verlangt van haar leden dat ze hun best doen gezond te zijn van lichaam EN geest. Dit komt ons als vereniging op korte én lange termijn ten goede.

We zijn een organisatie die grote veranderingen te weeg wilt brengen. Daarbij moet iedereen zich vol overgave kunnen inzetten. Enkel een harmonieuze organisatie zal in de toekomst groot worden.
Drugsgebruik leidt tot instabiel gedrag en korte termijn denken. Het is vluchten voor de dagelijkse werkelijkheid. Dit staat in groot contrast met wat Voorpost nodig heeft: Stabiele mannen en vrouwen met toekomstvisie en die bereid zijn de strijd aan te gaan!

Vorming/cultuur