28/02/2024

Voorpost voerde actie aan de Zuid-Afrikaanse ambassade in Brussel om steun te betuigen aan de boeren van Groblersdal, Zuid-Afrika.

Een meningsverschil tussen Piet Groenewald, de blanke leider van een beveiligingsbedrijf, en een zwarte werknemer, liep uit de hand in Groblersdal. Op basis van twijfelachtige aantijgingen werden Groenewald en zijn zoon Stephan Greef in de cel gegooid en beschuldigd van het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel en poging tot moord. Ze zouden de bewakingsagent gemolesteerd hebben, hun hond op hem losgelaten hebben en hem zelfs geïnjecteerd hebben met een “onbekende substantie”. Uiteraard zouden hun motieven “racistisch” geweest zijn.

Bij protesten tegen hun aanhouding en behandeling, treedt de zwarte politie bijzonder gewelddadig op. Enkele protesterende boeren werden opgepakt en hun leider, Francois van der Merwe, werd tijdens een steunbetoging hardhandig gearresteerd.

De Zuid-Afrikaanse overheid en justitie treden nauwelijks op tegen de systematische gruwelijke moorden op blanke boeren en hun familie. Als de beklaagden echter blank zijn, neemt de Zuid-Afrikaanse politie zelfs voor een onbeduidend incident draconische maatregelen.

In verschillende landen betuigen nationalistische actiegroepen daarom hun steun aan de boeren van Groblersdal. Voorpost deed dat aan de Zuid-Afrikaanse ambassade in Brussel. Impliciet is onze actie ook een protest tegen de dubbele standaarden van de Zuid-Afrikaanse justitie en hun misdadige tolerantie tegenover de zogeheten plaasmoorde op blanke boeren.

Het nauwelijks verholen racisme van het Zuid-Afrikaanse regime en de quasi volledige mediastilte over de plaasmoorde zouden voor ons daarenboven een waarschuwing moeten zijn. Als we de massale immigratie van Afrikanen blijven toelaten, kunnen ze op termijn in ons land een meerderheid uitmaken en is het niet denkbeeldig dat onze nakomelingen zoals de Afrikaners omwille van hun huidskleur gediscrimineerd, vervolgd, mishandeld en in het ergste geval vermoord worden.