Het Flor Grammensfonds , met maatschappelijke zetel in het geboortehuis te Bellem, is een vereniging met als doel de nalatenschap en het archief van Flor Grammens te behartigen;en dit met het oog op de uitreiking van een jaarlijkse ‘Flor Grammensprijs’. Deze prijs wordt toegekend aan verenigingen welke handelen in eenzelfde geest van onbaatzuchtige actie zoals ‘De man der daad’. Het fonds wil het Vlaams bewustzijn en de algehele ontvoogding van Vlaanderen aaanmoedigen en bevorderen en aldus de idealen en de gedachtenis aan Flor Grammens uitdragen.

Het bestuur heeft unaniem besloten om de prijs dit jaar te overhandigen aan Luc Vermeulen.

En dit omwille van zijn compromisloos blijvend engagement – broodroof ten spijt- om het voortouw te nemen in het verzet tegen hen die de taalwetten vertrappelden; die Vlaanderen wilden beschadigen en uitverkochten tijdens Belgische koehandels; tegen hen die onze volkse waarden , tradities en vrijheden wilden onderuithalen en beperken; tegen machthebbers die Vlaanderen haten.

V.M.O., Were-Di , Voorpost en nog tal van andere initiatieven hebben steeds op hem kunnen rekenen en bouwen. Met hem huldigt het Flor Grammensfonds alle Vlaamse militanten en actievoerders die zich vroeger en vandaag inzetten voor de Vlaamse eisen tot Vlaamse zelfstandigheid.

De prijs werd overhandigd op vrijdag 18 maart te Bellem.