Start zelf een lokale Voorpostkring

Start zelf een Voorpost kring

Wil je samen met andere lokale leden actievoeren en activiteiten organiseren? Bekijk hier welke Voorpostkringen er reeds bestaan. Is er bij jou in de buurt geen kringwerking en wil je er zelf mee beginnen? Neem dan contact op met de nationaal actieleider. Hij zal met jou bekijken wat de lokale mogelijkheden zijn.

Nederland: Florens van der Kooi
Vlaanderen: Nick van Mieghem

Een Voorpostkring

  • organiseert lokale activiteiten zoals scholingen, kameraadschapavonden e.d.
  • volgt lokale ontwikkelingen en neemt initiatieven tot actie
  • neemt als groep deel aan landelijk georganiseerde Voorpostactiviteiten en manifestaties
  • staat onder leiding van een kringleider en plaatsvervanger die tevens zitting hebben in de nationale Voorpostraad
  • onderhoudt contact met lokale organisaties en personen die op bepaalde thema’s dezelfde doelen nastreven als Voorpost
  • probeert lokaal leden te werven

Bekijk hier de huidige Voorpostkringen.