Voorpost dient klacht in tegen de Gentse politie wegen het schenden van de politieke neutraliteit

In de aflevering van de VIER reeks ‘de recherche’ was deze week (maandag 7 december) te zien dat bij de lokale recherche van Gent in een van de politielokalen een poster van Che Guevara hing. Dit is in strijd met de deontologische code van de politiediensten van 10 mei 2006, meer bepaald  C.2. ONPARTIJDIGHEID, Art. 22-25. die van iedere agent eist dat hij of zij politiek neutraal is en objectief optreed. Het feit dat een anti-democratische en socialistische figuur een lokaal van de politie opsmukt doet dus vragen rijzen over deze politieke neutraliteit. Voorpost dient dan ook een klacht in bij de Dienst Intern Toezicht van de politie Gent om deze zaak door de bevoegde instanties van naderbij te laten onderzoeken zodat de bovengenoemde affiche, samen met alle mogelijke andere politieke beeltenissen van eender welke politieke strekking die in de lokalen van de Gentse politie zouden hangen of staan verwijderd worden, zodat de politieke neutraliteit van de Gentse politie niet meer in twijfel getrokken kan worden.

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Meer info:
voorpost.org
Voorpost Facebookpagina
Contact

neutralegentsepolitie5