De criminaliteit en overlast zijn een echte plaag in stationsbuurten zoals o.a. Kortrijk. Om de aandacht te vragen voor deze problematiek bezetten Voorpost-militanten het stationsgebouw en werden er pamfletten uitgedeeld om onze boodschap kracht bij te zetten.

Politie en gerecht mogen op geen enkele manier een gedoogbeleid voeren. Ook niet tegenover de zogenaamde kleine criminaliteit die al te gemakkelijk als onschadelijke overlast wordt afgedaan. Want dat soort overlast is vaak slechts een opstapje naar veel ergere feiten.

Van de lokale politici eisen wij: maak werk van een voldoende bemande politiezone. Geef de politie de middelen die ze nodig heeft.
Van de politie eisen wij: treedt kordaat op tegen al wij zich misdraagt in deze buurt.
Van het gerecht eisen wij: leg werkelijke sancties op aan wie zich misdraagt.

Wij willen dat elk van deze diensten doet wat ze behoren te doen: voor eigen deur vegen. Geef een duidelijk signaal en pak de criminaliteit hard aan en herstel terug de rust en orde in onze samenleving. Criminaliteit = Harde aanpak!

#Kominverzet #Voorpost #criminaliteit