Solidariteit met eigen volk

In december is Voorpost druk met de voedselpakketten voor mensen in financiële nood. De voedselpakketten komen terecht bij gezinnen die in de steek zijn gelaten door onze regeringen. Terwijl miljarden gaan naar projecten in het buitenland staan Nederlanders en Vlamingen er alleen voor.

Voorpost heeft een hart voor eigen volk en zet zich in voor diegenen die volgens de overheid geen recht hebben op sociale voorzieningen, maar dat wel degelijk nodig hebben.
Het hele jaar zamelen Voorposters geld in voor deze voedselpakketten. In november worden duizenden personen en bedrijven aangeschreven met een fantastisch financieel resultaat. Dit jaar kunnen we bijna 500! pakketten samenstellen en bezorgen bij hen die het zo hard nodig hebben.

De pakketten gaan in de eerste plaats naar slachtoffers van de repressie. Daarnaast naar families en personen die actief zijn of zijn geweest in de Vlaamse- en Nederlandse beweging en ten slotte naar Vlamingen en Nederlanders in materiële nood in de volksbuurten van onze steden.

 


In Vlaanderen doet Voorpost dit al tientallen jaren onder de naam Huizen van Vlaamse Solidariteit VZW.

In Nederland doet Voorpost dit al 6 jaar onder de naam Stichting Hart Voor Eigen Volk.

Met deze initiatieven trachten wij een volwaardig alternatief te bieden om mensen van het eigen volk die in nood verkeren. Wij helpen op de best mogelijke manier zoals onze vrijwilligers dat kunnen.

Naast de voedselpakketten in december ondernemen we nog meer acties:
– Huizen van Vlaamse Solidariteit ondersteunt Vlaamse verenigingen die getroffen worden door onheil zoals brand- en waterschade, politiek vandalisme, enz.
– Eveneens ondersteunt Huizen van Vlaamse Solidariteit Vlaamse families (actief in de Vlaamse Beweging) die in financiële moeilijkheden komen wegens bv. operaties of een ander probleem dat zware financiële gevolgen heeft voor het betrokken noodlijdende gezin.
– Verder dienen speciale fondsen van Huizen van Vlaamse Solidariteit en Hart voor eigen volk voor het betalen van boetes, gerecht- en advocaatkosten van Voorpostmilitanten die veroordeeld werden omwille van verantwoorde politieke acties.
– Ook beschikt Huizen van Vlaamse Solidariteit over hulpploegen die dadelijk hulp kunnen bieden wanneer nationalisten in problemen komen door bv. overstromingen, brand, enz.
– Tenslotte zorgt Huizen van Vlaamse Solidariteit voor gratis bijlessen voor kinderen van Vlaamse families die dit zelf niet kunnen bekostigen.

Laat solidariteit geen ijdel woord zijn. Steun onze initiatieven Huizen van Vlaamse Solidariteit en Hart Voor Eigen Volk en bied samen met ons hulp aan het eigen volk!

VZW Huizen van Vlaamse Solidariteit: BE56 9792 3976 3288
contact:
Robert Castelein
0478/64 97 03
[email protected]
Facebookpagina

Stichting Hart Voor Eigen Volk: NL68 INGB 0008 6101 65
contact:
Florens van der Kooi
T: 06-38353880
[email protected]

Wees gerust, bij ons blijft er geen geld kleven aan tal van nevenorganisaties of een teveel aan betaald personeel. Dit initiatief steunt VOLLEDIG op vrijwilligerswerk, iedere cent die gedoneerd wordt gaat rechtstreeks naar Vlamingen en Nederlanders in nood.Wenst u mee te werken aan onze solidariteitsactie of kent u Nederlanders of Vlamingen, families, actief (geweest) in de Vlaamse of Nederlandse beweging die in financiële nood zitten? Laat het ons weten!

Deel dit bericht op uw sociale media >