Geen plaats voor drugs

Als nationalistische actiegroep moedigen wij een gezonde en actieve levensstijl aan.
Voorpost verlangt van haar leden dat ze hun best doen gezond te zijn van lichaam EN geest. Dit komt ons als vereniging op korte én lange termijn ten goede.

We zijn een organisatie die grote veranderingen te weeg wilt brengen. Daarbij moet iedereen zich vol overgave kunnen inzetten. Enkel een harmonieuze organisatie zal in de toekomst groot worden.
Drugsgebruik leidt tot instabiel gedrag en korte termijn denken. Het is vluchten voor de dagelijkse werkelijkheid. Dit staat in groot contrast met wat Voorpost nodig heeft: Stabiele mannen en vrouwen met toekomstvisie en die bereid zijn de strijd aan te gaan!