Herdenkingen

Voorpost eert hen die ons voorgingen en zal zodoende nooit haar nationalistische helden vergeten. In deze hoedanigheid organiseren we soms een herdenking om specifieke helden te eren. Daarnaast helpt Voorpost jaarlijks bij het opzetten van herdenkingen georganiseerd door andere organisaties. Enkele voorbeelden zijn de Bormsherdenking, de Oostfrontersherdenking en de IJzerwake.

Joelfeest

Wij zijn geen Folkloristen of reactionairen, we willen niet terug naar het verleden. Wel erkennen wij het belang van tradities, van ons verleden. Door een gebrek aan tradities wordt onze samenleving zielloos en ontspoord. Zonder deze gemeenschappelijke gebruiken kan men moeilijk van een ‘samenleving’ spreken.

Het Joelfeest is zo’n traditie, het is een moment waarop we ons bezinnen over de kern van ons bestaan, ons laten laten doordringen met de aanwezigheid van het eeuwige opperwezen. Het Joelfeest is een ontegensprekelijk heidense traditie, desondanks is het voor onze christelijke leden ook een mooie gelegenheid tot bezinning te komen. Daarnaast speelt het kameraadschappelijke samenzijn ook een niet religieuze, belangrijke rol.