Onze werkwijze

Onze werkwijze

De hoofdactiviteit van Voorpost is actievoeren. We sturen mensen niet zomaar de straat op. We zorgen dat onze activisten met genoeg kennis bewapend zijn om onze beweging goed te vertegenwoordigen. Daarnaast werken we voortdurend aan het onderlinge vertrouwen.

Acties

De voornaamste taak van Voorpost is en blijft actie! Met deze acties trachten we bepaalde thema’s onder de aandacht te brengen, druk uit te oefenen op de politiek, een morele steun te zijn voor volksgenoten, en nog veel meer.

Voorpost Vlaanderen organiseert bijvoorbeeld al decennia acties langs de taalgrens, tegen het Belgisch koningshuis en voor een onafhankelijk Vlaanderen (een eerste stap naar een herenigd Nederland). Daarnaast is Voorpost zeer actief in de Vlaamse rand rond Brussel om het Vlaams karakter te behouden.
In Nederland heeft Voorpost vooral actie gevoerd tegen taalverloedering, drugs en pedofilie.
Uiteraard wordt er zowel in Vlaanderen als Nederland veel actie ondernomen voor dierenwelzijn (dus tegen ritueel slachten), tegen de falende migratiepolitiek en de islamisering van Vlaanderen, Nederland en Europa.

Onze acties zijn dan ook verschillend van aard. Hoe we actievoeren hangt geheel af van het doel. Soms voeren we op ludieke wijze actie, soms op provocerende wijze, soms met kleine acties zoals het verspreiden van informatieve pamfletten, soms met grotere acties zoals het organiseren van betogingen.

Vorming

We sturen niemand de straat op zonder scholing. Onze militanten moeten weten en kunnen uitleggen waarom, waarvoor of waartegen ze actie voeren.

Zonder een dergelijke vorming zouden onze militanten niet met de juiste kennis bewapend zijn om acties te voeren. Als organisatie kunnen we onmogelijk geloofwaardig overkomen als onze actievoerders niet weten waar ze voor staan. Geen actie zonder vorming, zonder vorming geen actie.
Door de vormingen en lezingen die we organiseren kunnen onze leden, sympathisanten en gewoon geïnteresseerden zich dus blijven informeren. De vormingen, lezingen en soms zelfs heuse colloquia kunnen over allerhande zaken gaan, zoals economie, kunst, ecologie, enz. Voorpost staat niet per se achter alle ter sprake gestelde thema’s of uitgenodigde sprekers. Wij geloven dat we onszelf enkel kunnen verbeteren en onze kennis verbreden als we meningen en invalshoeken van andersdenkenden leren begrijpen.

Via deze link vind je de verslagen van onze vormingen, lezingen, info avonden, enz. van de afgelopen jaren terug. Daarnaast bezoeken we vaak ook tentoonstellingen of doen we culturele uitstappen naar steden of relevante plaatsen, zowel in het binnen- als buitenland.

Kameraadschap

Voorpost hecht sterk aan een sfeer van onderling vertrouwen. Daarom organiseert Voorpost regelmatig bijeenkomsten zoals de kameraadschapsavonden en het Pinksterkamp.

We hebben regelmatig terugkerende activiteiten, een kleine greep:

  • Nieuwjaarsreceptie
  • Pinksterkamp
  • Heel-Nederlands Voetbaltoernooi
  • Europese Kameraadschapsavond voor de IJzerwake
  • Lezingen
  • Joelfeest

Hiernaast houden we trektochten, culturele uitstapjes, zangavonden en sportieve ontmoetingen.