Voorpost bij jou in de buurt

Voorpost heeft in Nederland en Vlaanderen een aantal kringen/kernen en een contactpersoon in Zuid-Afrika. Kringen zijn lokale groepen leden die zich hebben georganiseerd en een officiële werking hebben. Ze zetten zelfstandig acties en activiteiten op. Hoe meer kringen, hoe sterker we het nationalistisch geluid kunnen laten horen. Een kern is een aspirant-kring. Zodra een kern een tijdje positief meedraait wordt ze een volwaardige kring en krijgt ze een eigen kringvlag.

Wil je met andere vrijwilligers actievoeren en activiteiten organiseren? Bekijk dan hieronder bij welke kring je kan aansluiten.

Een Voorpostkring:

  • organiseert lokale activiteiten zoals scholingen, kameraadschapsavonden e.d.;
  • volgt lokale ontwikkelingen en geeft ideeën voor acties door aan de actieleider;
  • neemt als groep deel aan landelijk georganiseerde Voorpostactiviteiten en manifestaties;
  • staat onder leiding van een kringleider die intensief contact onderhoudt met de Voorpostraad;
  • onderhoudt contact met lokale organisaties en personen die op bepaalde thema’s dezelfde doelen nastreven als Voorpost;
  • doet aan lokale ledenwerving.

Wil je contact met jouw dichtstbijzijnde kring? Wil je zelf een kring opzetten? Klik dan hier.