Voorpostraad

Voorpost is een vereniging met leden. De leden worden vertegenwoordigd door de leden van de Voorpostraad. De Voorpostraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. Belangrijk hierin zijn de kringleiders. Zij vertegenwoordigen de leden uit hun kring en zijn een belangrijke schakel bij het informeren en mobiliseren van hun lokale achterban.

Wie zit er in de Voorpostraad

De Voorpostraad bestaat uit de Voorzitter, de nationale actieleiders van Nederland en Vlaanderen, de secretarissen en penningmeesters van Nederland en Vlaanderen en twee leden per kring (in praktijk de kringleider en diens plaatsvervanger). Iedere stem in de raad is gelijk.

Werkjaar

De Voorpostraad werkt per jaar. Een werkjaar loopt van 1 september t/m 31 aug.

Voorpostraadsvergaderingen

De Voorpostraadsvergaderingen vinden maandelijks plaats op vrijdagavond. Uit praktische overwegingen (vnl. de reisafstanden) is de Voorpostraadsvergadering opgesplitst in een raad voor Nederland en een raad voor Vlaanderen.

Voorpostraadsdag

Jaarlijks komen beide raden alsnog samen op de Voorpostraadsdag. Op deze dag wordt het afgelopen werkjaar geëvalueerd en worden de hoofdlijnen voor het komend jaar uitgestippeld. De organisatie wordt bekeken en gestroomlijnd.

Geen vergoeding Voorpostraadsleden

Voorpost werkt geheel met door idealisme gedreven mensen. Er is geen kantoor en er zijn geen betaalde krachten. Voorpostraadsleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet als Voorpostraadslid. Net als elk lid en sympathisant is de inzet puur idealistisch. Uiteraard worden drukwerkkosten, frankeringen, inktpatronen voor printers e.d. wel vergoed.

Bereikbaarheid Voorpostraadsleden

Leden van de Voorpostraad zijn te bereiken via onderstaande contactknop: