Ieder jaar weer een sportief hoogtepunt. Dit jaar werd het Heel-Nederlands Voetbaltoernooi voor de 13e maal gehouden in het Groene Hart van Nederland. In een zaal troffen zeven ploegen uit Nederland en Vlaanderen elkaar.

Na enkele wedstrijden werd het duidelijk dat het niveau van de ploegen verschillend was. Met uitslagen als 5-1 en 8-2 kon het niet anders dan dat het op het veld eenrichtingverkeer was. De jongens van Dusnudelft veegden iedere tegenstander onder de zaalvloer. De ploeg van Rijnmond presteerde sterk onder de verwachtingen. De jongens oefenden wekelijks, maar dit bleek niet uit de prestaties. Zou dat komen omdat hun oefenschema enkele weken voor het toernooi moest worden omgezet van gras naar zaal? De Rijnland-Bollenstrekers zagen er in hun Fenriskledij wel gelikt uit, maar dat was slechts uiterlijk vertoon. De volgende keer moet nog wat meer aandacht worden besteed aan techniek en tactiek. Beide ploegen bezetten de twee laatste plaatsten. Ondanks de vele jaren ervaring moest Voorpost Vlaanderen genoegen nemen met een vierde plaats. De twee ploegen van Midland hebben boven verwachting goed gepresteerd. Ondanks hun drukke activiteiten en geen voorbereiding bezetten ze de tweede en derde plaats. De jongens hebben aangekondigd volgend jaar een plaatsje naar boven op te schuiven.
In tegenstelling tot voorgaande jaren was er nu sprake van weinig kwestsuren. Een Venendaler moest even liggen nadat er tegen zijn kaak was uitgehaald, hetgeen op zich al een prestatie is op twee meter hoogte.

Na een verfrissende stortbad werden de hongerige magen gestild met de braai. Aan de roep van twee jaren geleden om meer vitaminen toe te voegen is ruimschoots gehoor gegeven. Tijdens het eten werden de aanwezigen lastig gevallen met de verkoop van lootjes. De mooie prijzen werden belangeloos beschikbaar gesteld door Fenris Postorder. Over twee jaar wordt het voetbaltoernooi weer in Nederland gehouden. Volgend jaar organiseert Voorpost Vlaanderen op 4 juli 2009 het toernooi.

Rangorde toernooi:
1. Dusnudelft
2. Veenendaal
3. Voorpost Midland
4. Voorpost Vlaanderen
5. Voorpost Rijnmond
6. Rijnbok Reserves
7. Rijnbok Rebellen