04/12/2023

Voorpost verzet zich tegen de verspreiding van de islam in en door onze scholen

Een school in Limburg verplicht haar leerlingen deel te nemen aan een moskeebezoek. Om een schijn van onpartijdigheid te wekken, wordt ook een bezoek aan een kerk voorzien. Dat maakt de indoctrinatie van onze kinderen, en van sommige naïeve ouders, er alleen maar erger op. Het Christendom maakt immers integraal deel uit van onze geschiedenis en cultuur, ook al zijn de meeste Vlamingen niet meer gelovig. Daarenboven is het Christendom in de geschiedenis weliswaar soms even onverdraagzaam en agressief geweest als de islam, maar is het nu geëvolueerd tot een volstrekt vreedzame en tolerante levensbeschouwing. De islam daarentegen is nog steeds wat hij al anderhalf millenium geweest is, een brutale veroverings- en onderwerpingsideologie die haaks staat op alle mensenrechten. Beide op dezelfde voet plaatsen, is daarom een lage en doorzichtige vorm van manipulatie.

Boodschap aan de school

Onze boodschap aan die school, en aan alle scholen, is duidelijk: stop de islamisering, leen je niet tot het verspreiden van die haatideologie.

Waarom deze actie? Is die niet in strijd met de vrijheid van geloof?

Eeuwenlang hebben onze voorouders gestreden voor de scheiding van kerk en staat, voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw en voor zoveel andere rechten die we als verworven en vanzelfsprekend beschouwen. Het verschijnen van de islam in Europa toont echter aan dat die rechten blijvend verdedigd moeten worden. Onder het mom van religieuze vrijheid en het respect voor de islam als erkende eredienst, worden discriminatie en onderdrukking van vrouwen, geweld tegenover holebi’s, misbruik en gedwongen huwelijken van kinderen en zelfs het genitaal verminken van kleine meisjes door een deel van “weldenkend” Vlaanderen en Europa steeds meer aanvaard. Er zijn zelfs linkse artsen die geen probleem zien in dat genitaal verminken, als het maar in medisch verantwoorde omstandigheden gebeurt. Daarenboven beperkt de islam zich er niet toe het leven van de eigen aanhangers op totalitaire wijze te bepalen maar stelt hij zich openlijk tot doel alle ongelovigen te onderwerpen. Waar de islam aan de macht komt, verdwijnt dus onherroepelijk elke tolerantie en wordt iedereen onderworpen aan een barbaarse manier van leven.

Niet met ons! Als Voorpost hechten we grote waarde aan tolerantie en respect voor de mensenrechten. We verzetten ons tegen elke totalitaire ideologie en tegen elke vorm van dictatuur en onderdrukking. Dat plaatst ons onvermijdelijk voor de paradox van de tolerantie waar ook Karl Popper mee worstelde. Popper was een Oostenrijker van Joodse afkomst die, geconfronteerd met het nazisme, tot het besluit kwam dat we niet tolerant mogen zijn tegenover een intolerante ideologie. Anderen formuleren het minder sterk maar vrijwel iedereen is het ermee eens dat een tolerante samenleving uit zelfbehoud het recht heeft grenzen te stellen aan de tolerantie.

De cruciale vraag voor ons is dus hoe we als tolerante maatschappij moeten omgaan met een intolerante en vaak gewelddadige ideologie als de islam, zonder enerzijds zelf in totalitarisme te vervallen en zonder ons anderzijds te onderwerpen en onze eigenheid op te geven.

Beschouwen we daarom hoe zo’n ideologie de macht grijpt en behoudt. Het begint met zich te manifesteren in de publieke ruimte met behulp van uniformen, symbolen en acties; zoals armbanden, hakenkruisen en massabijeenkomsten of hoofddoeken, burka’s en publiek gebed. Op die manier draagt de ideologie haar boodschap tastbaar uit en en raakt ze voor buitenstaanders genormaliseerd. Stapsgewijs wordt dan de publieke ruimte verder ingenomen tot de ideologie zich sterk genoeg voelt om ze helemaal te monopoliseren. Vanaf dan kunnen tegenstanders gemakkelijk geïsoleerd en uitgeschakeld worden. Vandaar het belang dat moslims bij ons hechten aan onder meer het dragen van de hoofddoek in het openbaar en vandaar ook de extreem gewelddadige reactie van islamitische regimes tegenover vrouwen die die hoofddoek afleggen.

Een redelijke en evenwichtige aanpak zal er dus in bestaan de ideologie en de beleving ervan te aanvaarden in het privéleven maar die zoveel mogelijk te weren uit het publieke leven. Het is op die manier dat we sinds de tweede wereldoorlog de ideologie van het nazisme zonder probleem onder controle hebben kunnen houden. Waarom dat dan niet even consequent toepassen voor de islam?

Het toelaten dat de ideologie van de islam in onze scholen onderwezen wordt, gaat eigenlijk al ver voorbij de vrijheid van geloof. Kinderen en jongeren die niet gekozen hebben voor die “eredienst” verplichten om toch een moskee te bezoeken, is al helemaal onaanvaardbaar.