17/02/2024

Voorpost voerde in Gent actie tegen een gala om geld in te zamelen voor organisaties die de omvolking in de hand werken. Met spandoek, affiches en megafoon maakten we onze boodschap duidelijk.

De vzw’s Een Hart Voor Vluchtelingen en De Rode Lotus, met belastinggeld gesubsidieerd door het linkse stadsbestuur van Gent om “vluchtelingen” te ondersteunen, organiseerden op 17 februari een benefietgala in de opera van Gent. Daarbij werden ook de “hartelijke verhuurders” in de bloemetjes gezet. Kortom, een feestje van omvolkers om zichzelf en elkaar eens als grote filantropen te profileren en er meteen nog wat aan te verdienen ook.

Hoe laag kan je eigenlijk vallen? Hoe hypocriet kan je zijn?
Zijn er werkelijk mensen die nu nog niet doorhebben dat het massaal binnenhalen van “culturen” die haaks staan op onze beschaving en op de mensenrechten, onze maatschappij onherroepelijk ontwricht?
Zijn er werkelijk mensen die nog steeds niet begrijpen dat de veelal alleenstaande jonge mannen, vaak afkomstig uit landen waar niet eens oorlog is en die in elk geval verschillende veilige landen doorkruist hebben om zich hier in onze sociale zekerheid te nestelen, helemaal niet op de vlucht zijn voor oorlog en geweld?
Zijn er werkelijk mensen die nog altijd niet inzien dat multicultuur geen verrijking is maar integendeel verarming, verloedering en onveiligheid met zich meebrengt?
Zijn er werkelijk mensen die niet snappen dat het dwangmatig mengen van culturen niet leidt tot meer diversiteit maar integendeel tot vervlakking ervan en tot een grauwe massa geatomiseerde “wereldburgers”?

Nu de gevolgen van massamigratie, opgedrongen multicultuur en islamisering zich niet alleen in de grootsteden maar overal in ons land laten voelen, kan geen zinnig mens toch het nefaste van de politiek van open grenzen ontkennen? Mensen die nog steeds meewerken aan dat beleid doen dat dan ook in het beste geval uit domheid, in het slechtste geval uit kwade wil en waarschijnlijk in de meeste gevallen uit plat opportunisme. Zij hebben geen enkele reden om zichzelf op de borst te kloppen, integendeel. Voorpost voerde daarom ter plaatse actie.