Eenentwintig juli is voor Vlaams-nationalisten geen dag als een andere dus ook voor Voorpost niet.
Een twintig militanten hebben actie gevoerd in de voor verfransing meest gevoelige kustgemeente De Panne.
Eerst werd het standbeeld van Leopold I dat staat te pronken op de dijk als doelwit uitgekozen.
Anti-belgische affiches werden aangebracht. Hij kreeg een valies in zijn hand met daarbij de boodschap dat de koninklijke familie terug mag keren van waar ze gekomen is. De directe omgeving van het standbeeld werd versiert met honderden zwart-gele strooibriefjes met als tekst ‘belgië barst’ en ‘Vlaanderen onafhankelijk’.
Actie kreeg heel wat belangstelling van de honderden wandelaars op de dijk. Met applaus en aanmoedigende woorden van de enen en verwensingen van de anderen.

Daarna gingen de Voorpostmilitanten over tot een positieve pro-Vlaamse actie.
Honderden ballonnen werden opgeblazen en uitgedeeld aan de kinderen. Deze ballonnen met als tekst ‘welkom aan de Vlaamse kust -Voorpost’ werden gretig aangenomen zodat na een uurtje de hele wandeldijk van De Panne zwart en geel kleurde.
Het was de tweede ballonnenactie van Voorpost aan de kust. Op 1 en 15 augustus komen andere kustgemeenten aan de beurt. Op het einde van het seizoen zullen we 3000 ballonnen verdeeld hebben.
Ook tijdens de verlofmaanden met Voorpost in het offensief!

20150721_De_Panne-01 20150721_De_Panne-02 20150721_De_Panne-03