28/08/2022
Het IJzerwakeweekeinde is één van de hoogtepunten in de jaarlijkse Voorpostwerking. Met man en macht werken we, samen met andere organisaties, om een radicale IJzerwake mogelijk te maken. De IJzerwake heeft telkens plaats op de laatste zondag van augustus en dit in Steenstrate, bij het monument van de Gebroeders Van Raemdonck.

Een mooie ploeg mannen en vrouwen van diverse organisaties had reeds op vrijdag veel werk verzet, zodat op zaterdag de gebruikelijke werkzaamheden als hekken zetten, stoeltjes en borden plaatsen en vlaggen en spandoeken opgehangen konden worden. Voorpost was aanwezig met een mooie ploeg mensen uit het noorden en het zuiden van de Nederlanden. Het tempo zat er ook dit jaar weer goed in en rond het middageten was een groot deel van de werkzaamheden klaar.

Normaal zou op zaterdagavond voor het eerst Frontnacht plaats vinden. Een muziekfestival met tal van muziekgroepen en op de weide werd een kampeerplaats voorzien. Een week voor de geplande nacht ontstond er in de (hoofdstroom)media de nodige commotie over het festival waarop de lokale politiek in de kramp schoot en het hoofd boog voor extreem links. Frontnacht werd verboden. Als gevolg hiervan was er nu op zaterdagavond niet in een alternatief voorzien. Maar dat was geen probleem. De vrijwilligers die in de tentjes sliepen hebben zich uitstekend vermaakt.

Zondagochtend om acht uur meldden de mensen voor de ondersteuning en de ordedienst zich bij Luc voor de nodige instructies en de taken werden verdeeld.

Om elf uur begon de IJzerwake met eerst de mis en vervolgens het politieke gedeelte. Gastspreker was de 98-jarige Prof. Emeritus Alexander Evrard ‘Als wellicht een der laatsten van mijn generatie, wil ik hier een korte getuigenis en boodschap aan de jongeren brengen opdat zij de fakkel der Vlaamse Beweging zouden overnemen.’.

IJzerwakevoorzitter Wim de Wit hekelde in zijn toespraak het woke-gedoe, het teveel aan asielzoekers, de omvolking en de stemmingmakerij rond Frontnacht, waarna hij afsloot met zijn bekende woorden: ‘De noodzaak van een vrije en onafhankelijke Vlaamse republiek, die zijn toekomst in Europa eindelijk veilig stelt, en die de weg inslaat naar een hereniging met Noord-Nederland! Vlaanderen móet, nu meer dan ooit, zijn toekomst zelf kunnen bepalen. Zonder België, omdat het niet anders kan! Tegen België omdat het moet!’.

De IJzerwake verliep zonder incidenten en was radicaal en sereen tegelijkertijd. Het IJzerwakedorp met de vele verkoopstanden trok de nodige belangstelling van jong en oud. Zo ook de rijk gevulde Voorposttent.

Na afloop van het officiële gedeelte van de IJzerwake kon men het nodige nuttigen in de grote tent waar ook IJzerfolk zich afspeelde. De bezoekers genoten van verschillende groepen die kwamen optreden en hier en daar werd er een liedje meegezongen. Na IJzerfolk gingen onze vrijwilligers direct weer aan de slag om de stoelen en tafels op te ruimen en hand-en-spandiensten te verlenen op het terrein. Op maandag hebben de laatste vrijwilligers de laatste tenten afgebroken en het terrein netjes achtergelaten.

We mogen terugkijken op een zeer geslaagd IJzerwakeweekeinde. Alle hulde voor de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet, sommigen enkele uurtjes, anderen een hele week. Op naar de 22ste editie!