Het tweeëntwintigste Pinksterkamp leek wel onder een slecht gesternte gestart: veel regen en wind, organisatorische problemen en een aantal mensen dat, onder meer wegens (komende) gezinsuitbreiding, moest afhaken. Toch werd het weer een geslaagde bijeenkomst van Voorpostkameraden. Want we lieten ons er niet onder krijgen en werkten toch het geplande programma af. Dat omvatte onder meer een toch in de Limburgse bossen, een uiteenzetting van Guido Sweron over de situatie in Voeren, die in een ruimer kader geplaatst werd, een geïmproviseerde kwis en een geslaagde kameraadschapsavond. Het weekeinde stond in teken van 25 jaar Voorpost, wat vooral betekende dat we samen naar de toekomst keken van de organisatie in Vlaanderen en Nederland.

De onderlinge kameraadschap die we op dit weekeinde opnieuw mochten beleven stak iedereen een hart onder de riem om de steeds toenemende repressie van politieke-correct denken de baas te kunnen. Dat het een geslaagd weekeinde werd was natuurlijk ook te danken aan de keukenploeg. En we kijken van uit naar het volgend Pinksterweekeinde!