In de prachtige omgeving van de Kempen vond het jaarlijkse Voorpost Pinksterkamp plaats. De zaterdag werd, na de officiële opening, aangevangen met een gespreksronde over de werking en uitbouw van Voorpost in de Nederlanden. Na een smakelijke middagmaal vertrokken we richting de Norbertijnenabdij van Postel voor een interessante rondleiding door een tweetal gidsen. Een rondleiding welke werd afgesloten met het proeven van de lokale specialiteit op een terras. De avond werd ingevuld met een lange reeks beelden over de rijke dertig jarige geschiedenis van Voorpost. Tal van bekende en minder bekende acties en militanten vulden het netvlies.

De zondagochtend werd gevuld met een interessante vorming over ‘oude volkse gebruiken en gilden in de Nederlanden’ door voormalig Gildehoofdman Erik Goris. Vlaamse Kermis was het thema voor de middag. Tal van oud-Vlaamse spelen werden uitgestald op het binnenterrein van de kampplaats. Dat gezelschapsspelen zonder batterijen ook leuk kunnen zijn voor kinderen en volwassenen bleek maar weer.

Een Leidse poging om op volksmuziek te springstijlen (jumpen) bleef beperkt tot een interessant experiment. Meer aansprekend voor een grote groep was een les in volksdansen. Voor mensen met houten benen was dit niet altijd makkelijk, maar zeker niet minder aangenaam.
Beweging maakt hongerig en de hongerige magen werden dan ook gevuld met een goed verzorgde braai, welke de nodige energie moest geven voor de zangavond. De Nederlandse leeuwen brulden de liederen mee. En dat was tegelijk de klacht van enkele Vlamingen. Iets meer ritmegevoel en ingetogenheid zou geen kwaad kunnen…. Daar gaan we dus het komende jaar nog aan werken.

Gelukkig mochten de deelnemers op maandag iets later opstaan. Na de grote schoonmaak en de offieciële afsluiting keerden de deelnemers met een goed geveol huiswaarts. De weergoden waren ons dit weekeinde goedgezind. De sympathieke keukenploeg is er in geslaagd om alle activiteiten met de nodige culinaire liefde aan elkaar te smeden. Schrijf het volgende Pinksterkamp alvast in uw agenda! Volgend jaar in…?