Terug naar de harde realiteit na een schitterend Pinksterkamp met heel wat nieuwe militanten.

In Langdorp vonden we onderdak in een toffe bivakplaats. En al bij al werden de weersomstandigheden beter dan verwacht. Er stond de deelnemers een afwisselend programma te wachten. Zaterdagmorgen mochten we Bart Laeremans ontvangen die het uitgebreid had over Vlaams Brabant en het geplande stadion op parking C.

Zaterdagnamiddag volgde twee praktische lessen met Ludo Dox die les gaf over reanimatie en Nick Van Mieghem over het gebruik van de radio’s tijdens manifestatie s en ordediensten.

Zaterdagavond werd de film ‘Bloody Sunday’ vertoond.

Zondagmorgen kregen we medestichter van Voorpost Francis Van den Eynde op bezoek die ons naar aanleiding van de 100 ste verjaardag van de Paasopstand uitgebreid kwam vertellen over de strijd van de Ieren. En de onvervangbare Jan Janssens leerde ons vervolgens een drietal Ierse Rebelsongs.

In de namiddag werd er gewandeld en een bezoek gebracht aan het museum Ernest Claes te Zichem waar we tevens een bijzonder lekker plaatselijk biertje nuttigden. En de weergoden waren met ons zodat we ons zondagavond, en dat tot in de vroeger uurtjes, konden verwarmen aan het kampvuur.

Maandagochtend was er dan het opbreken en opkuisen.

Dat we weer een heel weekeinde konden genieten van heerlijke maaltijden is bijna een vanzelfsprekendheid geworden. Met dank aan opperkok Peter en zijn helpers Ludo en Carine.

We hebben weer de nodige energie opgedaan om de strijd te kunnen voortzetten. Een toffe sfeer waarbij de kameraadschapsbanden tussen de Voorpostmilitanten nog werden versterkt.

Met dank aan alle deelnemers en aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van dit Pinksterkamp!

Klik hier om het hele foto album te zien.