Vrijdag 21 augustus

Een eerste ploeg Voorpostmilitanten begeeft zich naar de IJzerwakeweide te Steenstrate om met de voorbereidende werken te starten.
Twee Voorposters zijn ondertussen onderweg met vrachtwagen om her en der alle materialen op te halen.

Zaterdag 22 augustus.
Werken
Zaterdag 10u. Op de IJzerwakeweide melden de militanten van Voorpost zich om het terrein in gereedheid te brengen voor de IJzerwake. Enkele duizenden stoelen moeten gezet worden, tenten rechtgezet, wegwijzers geplaatst, toiletten neergepoot enz enz.

Ondertussen brengen de mannen (en vrouwen uiteraard) van Voorpost Gent de schuur van camping IJzerhoeve in orde voor de zangavond.

Eten
Een ander ploeg Voorposters slaagt er in met een minimum aan keukenmateriaal en uitrusting een warme avond maaltijd klaar te toveren voor een zestigtal medewerkers.  Zoals voorzien  konden om 18u alle medewerkers genieten van een heerlijke maaltijd.

Slapen
Ook de organisatie van de IJzerwakeslaapplaatsen op de camping werd door onze militanten op een efficiënte wijze geregeld.

Kameraadschaps en zangavond
De zang- en kameraadschapsavond te Diksmuide op de vooravond van de IJzerwake werd weerom een succes. Om 20.30u zat de schuur van camping IJzerhoeve helemaal vol. Meer dan 200 geestdriftige zangers waren komen opdagen.
Op het podium onder de nationale Voorpostvlag  de mannen en vrouwen die het die avond moesten doen. Frederik Pas (de Fré), Wim Van Dyck (de Smalle) en Jeroen Serpieters (den Sjokke) waren de zangleiders van dienst. Zij werden, via drie trekzakken, muzikaal ondersteunt door de zussen Goedele en Sabine Torfs en Bart Verhoeven.
De sfeer zat er goed in en het gerstenat vloeide rijkelijk. Dé attractie was zeker het gelegenheidsoptreden  van twee  Vlaams-Duitse  families die enkele mooie Duitse volksliederen ten gehore brachten.
Het werd  een gezellige  toffe avond! Wij danken de Fré de Smalle  den Sjokke en de drie muzikanten voor hun belangeloze medewerking..

Zondag 23 augustus:IJzerwake
Om 8u30, dat is midden in de nacht na een zangavond,verzamelen de Voorpostmilitanten aan de tent van de ordedienst. Met 54 man helpen ze mee de IJzerwake organisatorisch goed te laten verlopen. Buiten de ordedienst leveren we nog enkele mensen voor de DVD – opname het secretariaat en de parking.

Na de plechtigheid zijn we met meer dan 60 militanten om het terrein op te ruimen alle stoelen terug op te vouwen, decoratie te verwijderen, vrachtwagen in te laden enz.

Na de werkzaamheden vegen we ons zweet af en brengen nog enkele gezellige uren door in de VNJ –tent van het IJzertreffen.

Maandag 24 augustus
Met nog een achttal militanten worden de laatste tenten afgebroken de stoelen op de vrachtwagen geladen de wegwijzers opgehaald….

Wanneer we terugblikken op dit weekeinde kunnen we zeggen : we hebben  keihard gewerkt maar het heeft deugd gedaan. Het was een schitterende iJzerwake en daar hebben de militanten van Voorpost meer dan hun steentje toe  bijgedragen. We mochten na de iJzerwake dan ook heel wat dankbetuigingen en schouderklopjes in ontvangst nemen en dat doet uiteraard ook goed.