Zonder overdrijven kunnen we stellen dat we onszelf dit IJzerwakeweekeinde nog maar eens overtroffen hebben.

We hadden een nieuwe bivakplaats gevonden voor de overnachting en een nieuwe zaal voor onze jaarlijkse zangavond op de vooravond van de IJzerwake. Beide bleken een schot in de roos te zijn. Vrijdagnamiddag reeds streek Dave met enkele medewerkers neer op de bivakplaats om alle praktische zaken te regelen. Vrijdagavond was er een eerste activiteit en organiseerden we een braai voor zo’n 15 medewerkers.

Zaterdag was het dan werken geblazen. Voorpost-Gent bracht de zaal in orde voor de zangavond. De keukenploeg zette zijn beste beentje voor om tegen 18 uur een warme maaltijd te kunnen serveren aan 56 IJzerwakemedewerkers.

Tientallen militanten verzamelden ondertussen om 10 uur op de IJzerwakeweide voor het grote voorbereidende werk. Honderden stoelen plaatsen, toiletten zetten, nadarafsluitingen aanbrengen, parkingweide afbakenen, podia aankleden, enzovoort. En of er gewerkt werd! We konden trouwens rekenen op een zeer sterke ploeg Nederlandse Voorpostkameraden die heel wat afgezwoegd hebben. Dank u wel, vrienden uit het Noorden, voor de solidariteit en voor jullie onvoorwaardelijke inzet. Inzet die ook ten zeerste gewaardeerd werd door het bestuur van IJzerwake.

Ondertussen had de keukenploeg de spaghetti gaar en klaar en om 18 uur kon iedereen aan tafel voor een overheerlijke maaltijd. Veel tijd om alles te verteren was er niet want om 19.30 uur werden we verwacht in de zaal voor de zangavond. Deze werd geleid door Fré Pas en muzikaal begeleid door Sabine Torfs. Tijdens deze uiterst gezellige ontspannen avond waren er nog optredens van de Duits- Vlaamse familie die na hun eerste kennismaking vorig jaar met de IJzerwake in de toekomst geen enkele nog wil missen. Er was heel wat sympathie van de mannelijke Voorpostmilitanten, zowel uit het Zuiden als het Noorden, voor deze uiterst sympathieke familie. Zonder twijfel had dat te maken met de knappe dochters en vriendinnen. Het was alleszins leuk om ze weer eens te zien en te horen op treden. Op wie we ook nooit tevergeefs beroep doen om enkele liederen te komen zingen is Goedele Janssens, die die weer op haar gekende non-conformistische wijze ten gehore bracht. De Gentenaars zongen nog eens van ‘En mijne vlieger …’, succesnummer waarbij de hele zaal met het refrein de vlieger de lucht in stuurt. Tijdens het sympathiek bezoek van een aantal taktivisten bracht Voorpostmilitante Gusta nog het Taktivistenlied ten gehore. Om 23.00 uur werd de avond afgesloten met het mooie ‘Goede nacht kameraden’.

Zondagmorgen om 6 uur rinkelde de wekker. Ondertussen had de keukenploeg voor een heerlijk ontbijt gezorgd. En om 8.30 uur verzamelden zo’n 50 militanten aan de Voorposttent op de IJzerwakeweide om de nodige info te ontvangen omtrent de ordedienst. De zenuwen stonden enigszins gespannen want men verwachte een tegenactie vanwege anarchisten uit Luik. In de loop van de ochtend kregen we dan melding van het feit dat enkele tientallen anarchisten inderdaad vanuit Luik vertrokken waren richting Steenstrate. De nodige maatregelen en voorzorgen werden genomen, ploegen werden ingedeeld, verkenners werden uitgestuurd, niets werd aan het toeval overgelaten. De Voorpost-militanten stonden klaar om de anarchisten warm te onthalen. Maar het was ons niet gegund. De anarchisten werden te Ieper, per auto onderweg naar Steenstrate, onderschept door de politionele diensten. Een tiental werden opgepakt en in verzekerde bewaring genomen. In hun wagens vond de politie matrakken, baseballknuppels, boksbeugels en ander lieflijk materiaal. De Voorpostordedienst kon zich dan verder terugplooien op de normale ordedienstactiviteiten.

Voor een inhoudelijk verslag verwijzen we graag naar de webstek van IJzerwake. Wij vonden het alleszins een mooie, aangrijpende IJzerwake met twee sterke redevoeringen.

Na de Wake leverden onze militanten nog een laatste krachtinspanning om deel te nemen aan de grote opruiming, waarna we met de hele ploeg naar de VNJ-tent trokken om onze grote dorst te lessen.

Voorpost deed ook dit jaar weer een enorme inspanning voor het welslagen van deze voor Vlaanderen belangrijke manifestatie. Hieronder even een beknopt en onvolledig overzicht.

– We zorgden voor overnachting en maaltijden voor 56 medewerkers;

– Organiseerden een schitterende zangavond op de vooravond;

– Zetten tientallen militanten in voor de opbouw van het terrein op zaterdag;

– Leverden vijf militanten voor de parking;

– 2 militanten voor de inkom;

– 1 militant voor de financies;

– 1 militant voor secretariaat en verkoop;

– Zorgden voor de nachtwacht van zaterdag op zondag en zondag op maandag;

– 3 militanten voor de video opnames;

– 54 militanten voor de ordedienst tijdens de Wake;

– Tientallen militanten voor de afbouw na de Wake.

We mogen best trots zijn op de geleverde inspanningen. Inspanningen die erg gewaardeerd werden door het bestuur van IJzerwake en niet in het minst ook door de duizenden aanwezigen op het terrein.