Voorpostmilitanten voerden samen met Vlaams Belang actie tegen de moslimbeurs te Antwerpen.
We mochten rekenen op heel wat mediabelangstelling.
Met Voorpost in het offensief!