De Hongaren mochten stemmen over de vraag: ‘Mag de Europese Unie Hongarije verplichten migranten op te nemen zonder tussenkomst van het Hongaarse parlement?’ Voorpost vindt dit een meer dan terechte vraag die wij ook graag in Nederland aan de Nederlanders voorgelegd zien worden. Tegelijkertijd vinden wij het referendum ook meteen een goede gelegenheid om een duidelijke anti-EU-boodschap af te geven.

Naar aanleiding van het referendum heeft Voorpost actie gevoerd voor de Hongaarse ambassade in Den Haag. Daar mochten de in ons land verblijvende Hongaren hun stem uitbrengen. Gewapend met spandoeken, vlaggen en folders werd onze boodschap duidelijk overgebracht. Stem Nee!  

Ondanks het het gegeven dat de helft van de bevolking is gaan stemmen was de de uitslag meer dan duidelijk. Maar liefst 95% stemde tegen de gedwongen opname van immigranten. De kloof tussen de bevolking en de dictators in Brussel is duidelijk.

Voorpost staat voor een sterk Europa van vrije zelfbewuste volkeren en vaderlanden dat krachtig haar eigen belangen in de wereld verdedigt en haar millennia oude cultuur met alle mogelijke middelen tracht te beschermen.  Wij moeten daarbij helaas constateren dat de Europese Unie echter structureel een diametraal tegenovergestelde koers lijkt te varen.

In plaats van dat de EU namelijk de in duizenden jaren gewortelde cultuur en etnische groepen van het Avondland probeert te beschermen, lijkt zij deze eerder met een bevolkingsvervangende massa-immigratie en het sluipenderwijs ontnemen van politieke zelfbeschikking uit te willen gummen. Waar de EU bijvoorbeeld zou moeten kiezen voor een humane opvang in de eigen regio, kiest zij er onder aanvoering van Angela Merkel voor om historische volksverhuizing naar Europa in gang te zetten. Waar de EU het islamitische en Aziatische Turkije buiten Europa zou moeten houden, stelt zij de Turken visumvrij reizen en zelfs een EU-lidmaatschap in het vooruitzicht!

Wij van Voorpost zeggen daarom: voor een Europa der vrije volkeren, stop de EU-dictatuur!  

20161002_hongarije_den-haag-1 20161002_hongarije_den-haag-2 20161002_hongarije_den-haag-3 20161002_hongarije_den-haag-4 20161002_hongarije_den-haag-6 20161002_hongarije_den-haag-7 20161002_hongarije_den-haag-8 20161002_hongarije_den-haag-9