25/03/2019
Tijdens de gemeenteraad van Gent op maandag 25 maart krijgt de actiegroep Solidair Gent een kwartier de tijd om de gemeenteraadsleden te overtuigen om geen huiszoekingen uit te voeren bij gezinnen die illegalen herbergen.

In december 2017 werd een federaal wetsontwerp ingediend dat politie toelaat huiszoekingen te verrichten bij mensen die illegalen onderdak geven maar dit is niet naar de zin van Solidair Gent.

De nationalistische actiegroep Voorpost is van mening dat illegalen opgesloten moeten worden in gesloten terugkeercentra en niet door burgers moeten opgevangen worden. Het wordt de hoogste tijd dat er grote kuis wordt gehouden en kordaat opgetreden wordt tegen de illegale gelukzoekers.

Daarom biedt Voorpost weerwoord met de slogan illegaliteit = criminaliteit tijdens de actie van Solidair Gent en wil dat er dringend werk wordt gemaakt van remigratie bevorderende maatregelen.

Bart Vanpachtenbeke
Nationaal voorzitter

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen

Meer info:
www.Voorpost.org
https://www.facebook.com/Voorpost/