23/10/2017
Op maandag 23 oktober waren Voorpostmilitanten actief op twee fronten. Te Gent en te Linkebeek werd actie gevoerd tijdens de gemeenteraad.
Te Gent werd actie gevoerd tegen de bouw van de grootste moskee in Vlaanderen. Een 15 militanten scandeerden leuzen staken affiches naar boven en gooiden pamfletten in de zaal.
Grote consternatie bij aanwezige gemeenteraadsleden , schepenen en burgemeester.
De manifestanten werden door de politionele diensten de zaal uitgeleid en mochten een drietal uurtjes uitrusten in de cel van de politie.

In Linkebeek manifesteerden Voorpostmilitanten samen met TAK tegen het feit dat er tijdens de gemeenteraad opnieuw Frans zou gesproken worden. De franstaligen voelden zich gesterkt door een uitspraak van de Raad van Europa dat vond dat het gebruik van het Frans door gemeenteraadsleden zou moeten geaccepteerd worden tijdens het beoefenen van hun mandaat. Daar Linkebeek in Vlaanderen ligt dachten Voorpost en TAK daar helemaal anders over. Toen één van de raadsleden in het Frans het woord nam gin gen de poppen dan ook aan het dansen. Affiches gingen de hoogte in en er werd duchtig gescandeerd ‘Linkebeek Vlaams’. De politie kreeg de opdracht de zaal te ontruimen maar dat ging niet zonder slag of stoot. De meeste militanten moesten dan ook buiten gedragen worden. Het worden weer hete gemeenteraden in de faciliteitengemeenten.