29/06/2017
Een twintigtal militanten van Voorpost voerden een onaangekondigde actie op de E40 parking te Wetteren. Aanleiding is de bestendige overlast door illegalen die trachten via vrachtwagens Engeland binnen te komen. De vreemdelingen trachten op allerlei manieren in een vrachtwagen te komen door het stuk snijden van de zeilen van de aanhangwagen, het openbreken van de deuren enzovoort.
Enkele weken terug haalden de politie nog enkele tientallen illegalen uit een huis in opbouw waar zij verbleven en van waaruit zij hun operaties uitvoerden. Met deze actie klaagt Voorpost deze gang van zaken aan en betuigt zijn solidariteit met de vrachtwagenchauffeurs en met de politie die moet dweilen met de kraan open.

Illegalen moeten opgesloten worden tot hun verplichte en begeleide terugkeer naar land van herkomst!