Voorpost hield vandaag een informatieve pamfletactie aan het Provinciehuis te Desselgem onder het motto “Geen geld voor moskee Assounah!” De provincieraadsleden buigen zich namelijk straks over het gewijzigde meerjarenplan en budget 2016 van de lokale islamitische geloofsgemeenschap ‘Assounah’ in Desselgem.

“Volgend jaar krijgt de moskee 113.000 euro van de provinciale belastingbetaler,” lichtte onze actievoerders op hun pamflet toe. “In totaal is dat voor 2015-2019 maar liefst 302.388,57 euro. En dit voor een moskee die in 2013 zijn erkenning dreigde te verliezen omdat er extremisme werd gepredikt.”