Zaterdag 29 oktober viert Voorpost 40 jaar militante strijd, 40 jaar op de voorposten!

Plaats: Gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem-Ranst. Inkom gratis.
Programma:
13uoo deuren
14u00 uitgebreid programma met o.m. korte herdenking van de overleden kameraden, toespraken van voorzitter Bart Vanpachtenbeke, groet uit Zuid-Afrika door Henk Van de Graaf, Florens van der Kooi, actieleider Voorpost Nederland, oproep door Nick Van Mieghem, actieleider Voorpost Vlaanderen en Luc Vermeulen.

Optredens, voordracht, samenzang en 40 jaar militante strijd in beeld.
Einde 17u00
18u00 Groots Breughelbuffet. Inschrijven verplicht via overschrijven van € 20,- op rekeningnummer BE20 9796 5418 2856 van vzw Voorpost met vermelding Breughel 40 jaar VP
20u00 Talrijke optredens vrij podium. Einde 23u00