Vakbonden, ze hebben hun nut in het verleden ongetwijfeld bewezen, maar tegenwoordig is de situatie veel ingewikkelder. Welke meerwaarde hebben de Belgische vakbonden in onze maatschappij nog? Zijn hun ideeën niet voorbijgestreefd? En in welke mate verhinderen de Belgische vakbonden de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd? Houden de vakbonden halsstarrig vast aan privileges die niet langer te verantwoorden zijn, of zijn ze integendeel de behoeders van onze sociale verworvenheden?

Omdat we graag verschillende meningen aan bod laten komen, laten we twee vooraanstaande personen uit de Vlaamse beweging de degens kruisen. Aan de ene kant Johan Velghe, sociaal-flamingant en voorzitter van het Priester Daensfonds, die aan het debat zal deelnemen als woordvoerder van Vlinks, en aan de andere kant Johan Vanslambrouck, oud-voorzitter van Voorpost, en oud-voorzitter van vzw Ijzerwake.

Moderator van dienst: Lawrence Urbain