Met als ‘gids’ Luc Vermeulen, medestichter van Voorpost, die de bezoekers zal ‘onderhouden’ met de nodige toelichtingen, verhalen en anekdotes. Dit initiatief is eveneens interessant voor al diegenen die interesse hebben in boeken en tijdschriften over de Vlaamse en Dietse beweging. Ter gelegenheid van ons bezoek zal men boekenantiquariaat openstellen.