Rouwregister ter ondertekening als medeleven met de blanke slachtoffers van de plaasmoorde in Zuid-Afrika.
Daar de beschuldigingen van racisme de laatste tijd nogal, om het zachtjes uit te drukken, een eenzijdig beeld geven, zal Voorpost heden zaterdag 20 juni de aandacht vestigen op de plaasmoorde in Zuid-Afrika. Reeds jaren worden blanke boeren in Zuid-Afrika overvallen door zwarte bendes die de bewoners van de boerderijen op gruwelijke wijze vermoorden. Moorden dikwijls voorafgegaan door echte folterpraktijken. Doel is de boerderijen en de gronden gratis en voor niets in handen te krijgen. De Zuid-Afrikaanse regering laat begaan en neemt geen of onvoldoende maatregelen om deze genocide te stoppen.
Om de aandacht te vestigen op deze racistische moorden en om onze solidariteit met de blanke boeren te onderstrepen zal Voorpost een rouwregister openen ter ondertekening.

Praktisch:
Deze solidariteitsactie zal doorgaan heden zaterdag 20 juni in Brugge. Wij kozen niet toevallig voor Brugge. Burgemeester De Fauw vond het nodig een rouwregister ter ondertekening te leggen voor George Floyd uit Amerika. Voorpost is er van overtuigd dat na het toelaten van verboden betogingen ook onze actie zonder problemen zal kunnen plaatsvinden.
Men kan het rouwregister ondertekenen van 14u tot 15u30. Plaats voor het stadhuis van Brugge.

Wij vragen dat zoveel mogelijk Vlamingen deze actie komen ondersteunen om deze racistische plaasmoorde te veroordelen en hun solidariteit te betuigen met de blanke boeren. Voorpost vraagt met aandrang om rekening te houden met de coronamaatregelen. WIJ willen het alleszins gezond houden! Draag een mondmasker en hou 1m50 afstand.

Doorbreek mee het eenzijdig racismeverhaal en kom uw solidariteit betuigen met de blanke Zuid-Afrikaanse boeren.