Karl Marx meende al dat oude waarden door nieuwe moesten worden vervangen. Gelijkheidsdenken, solidariteit, nivellering, globalisering en maakbaarheid van de samenleving werden het credo, evenals cultuurrelativisme, dat alle culturen als gelijkwaardig beschouwt. De provobeweging met in haar kielzog de kraakbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging, de vrouwenbeweging en de dierenbevrijdingsbeweging met hun acties waren een uitvloeisel van het nieuwe denken. Het culturele marxisme is intussen diep in onze samenleving doorgedrongen en dat geldt ook voor politieke correctheid. Beide worden geassocieerd met hen die zich (neo)liberaal, sociaal-democratisch of socialistisch noemen en de christen-democraten doen ijverig mee.

Over dit en andere aspecten van cultuurmarxisme wordt een leerzame vorming gegeven. Algiz Postorder is uiteraard ook aanwezig met een stand.

Meld je snel aan voor deze interessante middag!

Locatie: Eindhoven
Aanvang: 13u00
Inkom: gratis
Aanmelden: [email protected]