Vandaag werd bekend gemaakt dat de stad Sint-Niklaas, na negatief advies van de politie, geen toelating geeft voor een ‘Zwarte Pieten-run’ op 6 december. Ons traditioneel kinderfeest krijgt het steeds moeilijker om in leven te blijven, telkenmale schuilt er wel ergens een muur van protest of een verbod op het kinderfeest. Drie maanden geleden was er de heisa in Nederland omdat de zogenaamde morele kruisridders, Zwarte Piet liever zien verdwijnen omdat zij het als racistisch ervaren. In Vlaanderen was het Abou Jahjah die een vervolg gaf aan de heisa rond Zwarte Piet en overhandigde aan de stad Antwerpen een ingebrekestelling om een dialoog op te starten over een “neutraler” uiterlijk voor Zwarte Piet.

Het stof die men deed oplaaien rond dit kinderfeest heeft de tijd nog niet gehad om te gaan liggen of er duikt al terug een verbod op tegen Zwarte Piet.
Nadat vzw RUN tien maanden op voorhand een aanvraag indiende om een ‘Zwarte Pieten-run’ te organiseren in de Stad van de Sint, kreeg men zonder overleg de deur tegen de neus.

De oppositiepartij SOS 2012 liet ook zijn stem horen en vond dit initiatief “geen goed signaal” na alle heisa in Nederland.

De politie of het stadsbestuur van Sint-Niklaas vond het blijkbaar niet nodig om samen met de organisatoren alternatieven te zoeken zodat dit initiatief onder andere voorwaarden kan doorgaan. Blijkbaar wil het stadsbestuur geen gehoor geven aan initiatieven die het kindvriendelijk karakter van de Sinterklaasstad bevordert.

Telkenmale worden onze tradities geboycot of ondermijnt door de politiekcorrecte geesten.

Voor de nationalistische actiegroep Voorpost is de boodschap duidelijk: Willen of niet, op 6 december loopt door Sint-Niklaas onze Zwarte Piet!

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost

Meer info:
www.Voorpost.org
https://www.facebook.com/ActiegroepVoorpost