22/12/2018
Een sfeervol Joelfeest met 80 aanwezigen. Met een fakkeltocht door het bos, zang en voordracht rond het Joelvuur, gloeiwijn en Joelkoeken. Vervolgens het binnengebeuren luisterend naar het Joelverhaal gevolgd door de dodenherdenking en de plechtige eedaflegging door de nieuwe militanten. Sibbevader en Voorzitter Bart Vanpachtenbeke sloot het ernstig gedeelte met een oproep tot inzet, trouw en kameraadschap. Het was een Joelfeest dat je pakt. Een van de nieuwe militanten zei achteraf ‘ik wist niet dat het zo emotioneel was’. Heel wat anders dan de over gecommercialiseerde kerstmarkten.
Maar na het ernstige gedeelte was het tijd om te feesten met een Breughelmaaltijd om U tegen te zeggen. En dat door een nieuwe kookploeg die de taak van Peter heeft overgenomen. En met deze nieuwe ploeg heeft Peter waardige opvolgers!

Wij bedanken iedereen die hard gewerkt hebben om er weer een onvergetelijk Joelfeest van te maken.
Aan al onze leden, sympathisanten en gelijkgezinden wensen wij een zeer fijne Joel/Kerstperiode en een heel gelukkig Nieuwjaar!