21/12/2019
‘Leef eeuwig uw leven en wordt wat ge zijt’ luidt de Joelspreuk van dit jaar. ‘Wij zijn geboren als Vlaming, Nederlander en Europeaan. Van geslacht tot geslacht kregen wij kenmerken mee die ons maken tot wat wij zijn. Het komt erop aan deze kenmerken te hernieuwen in de toekomst en dus trouw te blijven aan onze afkomst en tradities.’
In Aarschot mocht Voorpost weer een mooie editie van het Joelfeest beleven. Met een fakkeltocht door het bos, zang en voordracht rond het Joelvuur, gloeiwijn en Joelkoeken. Vervolgens het binnengebeuren luisterend naar het Joelverhaal gevolgd door de dodenherdenking met dit jaar helaas vele gevallen kameraden en de plechtige eedaflegging door de nieuwe militanten. Sibbevader en voorzitter Bart Vanpachtenbeke sloot het ernstig gedeelte.

Onder de bijna 80 aanwezigen waren vele nieuwe gezichten. Af en toe werd bij de rituelen even een korte uitleg gegeven waarom we iets doen of wat de betekenis is.
Na het ernstige gedeelte was het tijd voor de maaltijd. En die was dankzij het vele werk van de keukenploeg weer van grote klasse. Na de maaltijd werden de geschenken verdeeld.
Wij bedanken iedereen die mee heeft geholpen aan dit mooie Joelfeest en wensen onze leden, sympathisanten en gelijkgezinden een mooie Joel/Kerstperiode en een heel gelukkig Nieuwjaar!