9/02/2022
bron: Belga

Het Antwerpse hof van beroep heeft zich woensdag onbevoegd verklaard om te oordelen in de zaak tegen vier leden van de Vlaams-nationalistische beweging Voorpost die vervolgd werden, omdat ze actie hadden gevoerd met een spandoek waarop ‘Stop Islamisering’ stond.

Volgens het hof gaat het hier om een drukpersmisdrijf dat gericht was tegen een geloofsovertuiging en daarover kan enkel het hof van assisen oordelen.

Kenneth C., Danny V.H., Nick V.M. en Luc V. hielden op 30 mei 2020 een niet-toegestane actie tijdens de wekelijkse markt in Mechelen. Ze hielden een spandoek en borden omhoog waarop vrouwen in boerka stonden afgebeeld met de boodschap ‘Stop Islamisering’ en deelden folders uit waarin ze aankaartten dat moslims in coronatijden de week voordien wél hadden mogen samenkomen voor een gebed, maar zij geen toestemming kregen om te protesteren.

Het parket meende toen dat zij zich met hun spandoek, borden en pamfletten schuldig maakten aan het aanzetten tot haat of geweld tegen de moslimgemeenschap. De correctionele rechtbank van Mechelen volgde eind mei 2021 dat standpunt en veroordeelde hen tot zes maanden cel. Voor Nick V.M. was de celstraf effectief, voor de drie anderen met uitstel.

Het vonnis veroorzaakte veel deining. Het parket besloot uiteindelijk om zelf beroep aan te tekenen, gevolgd door de beklaagden. De advocaat-generaal noemde het tijdens de behandeling voor het hof van beroep een ‘problematisch dossier’, dat nooit voor de correctionele rechtbank had mogen komen. Hij meende namelijk dat het om een drukpersmisdrijf ging dat gericht was tegen een geloofsovertuiging en daarover kan enkel het hof van assisen oordelen.

Drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie zijn ingegeven, worden wél voor de correctionele rechtbank gebracht. ‘Maar de elementen van het strafdossier laten naar het oordeel van het hof niet toe om te stellen dat de door beklaagden gestelde handelingen waren ingegeven door racisme of xenofobie’, klonk het in het arrest. Het hof verklaarde zich dan ook onbevoegd om te oordelen. Drukpersmisdrijven worden trouwens zelden of nooit voor het hof van assisen vervolgd, omdat het zo’n dure, omslachtige en tijdrovende procedure is.