Sinds 1 december hebben de Roemeense autoriteiten een offensief ingezet tegen de Transsylvanische afdeling van HVIM. Twee van hun leiders zitten zonder aanklacht al weken in een politiecel.

Op 1 december werd István Beke, voorzitter van een grote lokale afdeling van HVIM in het 18.500 inwoners tellende stadje Kézdivásárhely, omgeven door veel media aandacht!, gearresteerd door een Roemeense anti-terreureenheid en naar Boekarest afgevoerd.
De autoriteiten zeggen aanwijzingen te hebben dat hij bommen wilde opblazen tussen feestvierde Roemenen op diezelfde 1 december, landelijke feestdag in Roemenië.
Bij huiszoeking in Beke’s woning heeft de anti-terreureenheid alleen wat onschuldige rotjes en sterretjes in beslag genomen.

Ondanks een beroep aangetekend door Beke’s advocaat is het eerste arrest verlengd met 30 dagen. Zonder officiële aanklacht. Normaal mag dat niet maar voor de nationalist Beke werd dus een onwettige uitzondering gemaakt. Volgens de Roemeense wet hoort men na het voorarrest ook overgebracht te worden naar een gevangenis, maar ook dat gold niet voor Beke. Hij moest zijn verlengde arrest van 30 dagen eveneens in diezelfde politiecel in Boekarest doorbrengen.

De advocaat heeft nog geen enkel bewijsstuk of een officiële aanklacht gezien. Daarentegen beweren de Roemeense autoriteiten wel vanalles in de media, namelijk dat de inlichtingendiensten een audio-opname van 20 oktober in hun bezit hebben waaruit de gewelddadige plannen van Beke zouden blijken. Beke’s advocaat heeft deze opname(s) nog niet mogen horen, volgens de Roemeense justitie omdat dit het onderzoek zou kunnen schaden.

Eind december (Beke zat dus al een maand vast) was de eerste verlenging van het voorarrest verlopen en werd voor een tweede keer een beroep dat was aangetekend door de advocaat verworpen. Het voorarrest werd opnieuw verlengd met 30 dagen, opnieuw in diezelfde politiecel.

De Roemeense Explosieve Opruimingsdienst heeft de rotjes en sterretjes onderzocht en heeft officieël vastgesteld dat deze niet gevaarlijk op zichzelf zijn en ook niet in grote aantallen geschikt om explosieven te vervaardigen.
István Beke wordt nu meer dan 40 dagen illegaal vastgehouden in een politiecel in Boekarest. Met uitzondering van zijn advocaat mag hij niemand zien en als hij zijn advocaat spreekt staan er zwaarbewapende agenten in dezelfde ruimte.

Op 29 december, Beke zat dus al bijna een maand in een politiecel, hebben de Roemeense autoriteiten weer toegeslagen. In Kézdivásárhely, woonplaats van de voorzitter van HVIM Transsylvanië, werd Zoltan Szőcs in zijn woning gearresteerd door een Roemeense anti-terreureenheid en mee naar Boekarest genomen voor verhoor. Hij was net een week terug uit Frankrijk van twee maanden seizoensarbeid aldaar. Bij de huiszoeking dit keer geen in beslag genomen sterretjes maar slechts boeken van Wass Albert (Transsylvanische Hongaarse schrijver en dichter), een HVIM vlag en diverse nationale vlaggen. Ook Szőcs eerste korte verblijf in de cel werd zonder officiële aanklacht verlengd met 30 dagen en ook hij verblijft tot op heden in een politiecel in Boekarest. Ook nu werd er door de Roemeense autoriteiten weer vanalles in de media geroepen namenlijk dat Szőcs de aanstichter zou zijn van de plannen voor de bomaanslag.

Waarom zijn Beke en Szőcs gearresteerd? Als er geen bewijslast is, wat is dan wél de reden voor hun arrestatie?
De Roemeense autoriteiten hebben tot op heden geen officiële aanklacht opgesteld en geen bewijzen gepresenteerd waarmee twijfels rijzen over de beweringen van die Roemeense autoriteiten.
-Waarom wordt Beke pas op 1 december opgepakt, de ochtend van de voorgestelde bomaanslag? Best laat als de inlichtingendiensten een tape van 20 oktober in handen hebben.
-En waarom is Szőcs dan niet in Frankrijk opgepakt op verzoek van de Roemenen ergens tussen 20 oktober en 1 december? Of tegelijkertijd met Beke? Als de Roemenen menen Szőcs als aanstichter van het complot te zien, dan is het raar dat hij in de gelegenheid wordt gesteld van 1 tot 29 december eventuele bewijslast te verdoezelen.
-Beke, redelijk bekend persoon in zijn stad, heeft plannen om mee te doen aan de burgemeestersverkiezingen. Zouden de Roemeense autoriteiten hem daarin willen dwarsbomen?

De Roemeense autoriteiten lijken een heel ander doel te hebben met de arrestaties.
-Ze heeft twee van de leiders van HVIM Transsylvanië achter slot en grendel gezet en daarmee de werking van HVIM ernstig verstoord.
-Ondertussen worden andere leidinggevende leden van HVIM door de Roemeense politie geïntimideerd middels spook sms-jes en telefoontjes van nummers die nadien uitstaan. De mededelingen zijn kort. ’Stop je activiteiten voor HVIM in Transsylvanie, anders ben je de volgende’.
-Het offensief tegen HVIM begon op 1 december wanneer de Roemenen nota bene vieren dat ze Transsylanië in bezit hebben gekregen na het verdrag van Trianon. Op deze dag hangen veel Hongaren in Transsylvanië de zwarte vlag buiten, omdat het voor hen een dag van protest en rouw is. Het is dus niet geheel toevallig, en voor de Hongaren zelfs extra pijnlijk, dat precies op deze dag de arrestatie plaats vond. Of was dat juist de bedoeling?
-Middels de overdreven media aandacht en continue terminologie te gebruiken als ’voorbereiding bomaanslag’ willen de Roemeense autoriteiten het Hongaarse gedachtengoed in een kwaad daglicht stellen. Ze willen sympathisanten voor de Hongaarse strijd intimideren en alle Transsylvanische Hongaren duidelijk maken de aansluiting met Hongarije te vergeten. Voor de Roemenen tevergeefs. Er zijn al diverse manifestaties en demonstraties in Transsylvanië geweest voor de vrijlating van Beke en Szőcs. De overgebleven leidinggevenden van HVIM gaan onverminderd en met vereende krachten strijden voor hun vrijlating. In heel Europa worden intussen bij de Roemeense ambassades middels acties en petities aangedrongen op hun vrijlating of op zijn minst voor een menswaardige behandeling van Beke en Szőcs.

Wat is HVIM?
Afkorting Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (Vierenzestig Provincies Jeugdbeweging) van HVIM. Dit is een Hongaarse nationalistische jongerenorganisatie die streeft naar de hereniging van het grote Hongarije zoals dat het geval was vóór het verdrag van Trianon in 1920.
HVIM is in 2001 opgericht door László Toroczkai (heden burgermeester in het Zuid-Hongaarse dorp Asotthalom naast de Servische grens).

Het motto van HVIM: “Geloof, loyaliteit, moed”.
Het belangrijkste doel: het herstellen van het Grote Hongarije. Na het Verdrag van Trianon (1920) heeft Hongarije tweederde van haar grondgebied moeten afstaan aan haar buurlanden. De gestolen gebieden moeten in ieder geval Autonoom worden, los van de landen waarin ze nu liggen. HVIM heeft de ambitie om verder te groeien om van invloed te kunnen zijn.

20110801-08_magyar-sziget-30

De belangrijkste activiteiten: het in ere houden van tradities en het behouden en promoten van de Hongaarse cultuur. Het is belangrijk dat de Hongaren in de Karpatenbekken hun identiteit behouden. HVIM organiseert lezingen over Hongaarse historische gebeurtenissen en over Hongaarse belangrijke (historische) figuren.
De beweging heeft sinds haar oprichting lokale afdelingen opgericht in vrijwel alle Hongaars-bewoonde gebieden. Huidige zeer actieve afdelingen zijn Felvidék (Slowakije), Transsylvanië (Roemenië) en Délvidék (Servië). Ze houden zelfstandig veel activiteiten en streven naar een uniforme uitstraling. De leden van de afdelingen zijn onderling zijn zeer hecht en staan in constant contact met elkaar, wat nodig is vanwege een constante repressie van de overheden van de landen waar ze noodgedwongen in leven. HVIM- leden worden geregeld aan allerhande politiecontroles onderworpen en de geheime diensten proberen regelmatig om HVIM leden te intimideren. Het bewijst dat de landen waarin de Hongaren door het verdrag van Trianon (onvrijwillig!) leven, nog steeds de angst hebben om de in 1920 gestolen Hongaarse gebieden terug te moeten geven aan Hongarije.

https://www.youtube.com/watch?v=O_8H1U7r-P4

De belangrijkste grote activiteiten van HVIM zijn de “Sziget” festivals. Op het programma een hoop lezingen over politieke en traditionele thema’s, culturele en traditionele activiteiten en concerten. Op Sziget verzamelen vaderlandslievende gelijkgestemde mensen en kunnen daar hun gedachten met elkaar delen. De festivals worden gehouden op 3 plaatsen, Felvidék (Slowakije), Transsylvanië (Roemenië) en Magyarország (Hongarije in het Hongaars).

Daarnaast ziet HVIM de opvoeding van de jeugd als een belangrijke taak. Elk jaar worden daarom meerdere keren nationale kinderkampen georganiseerd. De deelnemende kinderen worden middels kinderactiviteiten vertrouwd gemaakt met de Hongaarse cultuur en manier van leven en worden aangemoedigd trouw te zijn aan hun vaderland.