Op woensdag 23 december organiseerde Voorpost een infovergadering te Burcht. Thema van de avond was het vluchtelingenprobleem, een probleem dat ook bijzonder actueel is in Burcht waar men een driehonderdtal asielzoekers moet opvangen.
Een vijftigtal inwoners van Burcht en het Waasland woonde de infoavond bij. Het werd een boeiende avond die ingeleid werd door organisatieverantwoordelijke Luc Vermeulen waarna twee films vertoond werden. Eén over het Europa dat onze voorouders hebben opgebouwd en dat we willen verdedigen en één die de tsunami van asielzoekers aanklaagt met pakkende beelden.
Na de films kreeg men een fotoreportage te zien over de voorbije acties van Voorpost omtrent deze problematiek. De fotoreeks werd met veel animo besproken door actieleider Nick Van Mieghem.
Als slot bracht gastspreker Barbara Pas, volksvertegenwoordigster van het Vlaams Belang,een boeiend betoog over de nefaste gevolgen van deze vluchtelingeninvasie voor Vlaandere  n en Europa.

20151223vergaderingburcht1  20151223vergaderingburcht2  20151223vergaderingburcht3