24/04/2022 Vandaag heeft de nationalistische actiegroep Voorpost de Willem van Oranjedag gevierd. Een bijeenkomst voor nationalisten, in de geest van de verzetsheld Willem van Oranje, met als gastspreker de hoofdredacteur van Kort Manifest, Edwin Truyens. Daarnaast sprak activist Esly van de organisatie en Florens van der Kooi de strijdrede als actieleider van Voorpost in Nederland. Een zestigtal leden en geïnteresseerden waren op de middag afgekomen, die konden drie toespraken aanhoren, er was een Voorpostkraam aanwezig en er werd voor en na gezellig een drankje gedronken.

Esly verzorgde de inleiding, met daarbij een korte biografische schets van Willem van Oranje, als leider van de opstand tegen de Spaanse bezetting, via het begin met de beeldenstorm, de raad van beroerte en de komst van Alva naar de Nederlanden. Willem van Oranje liet niet altijd achterste van tong zien, vandaar zijn bijnaam ‘de Zwijger’. Advocaat en publicist Edwin Truyens wist de zaal in een onderhoudend betoog de verschillen tussen de Groot-Nederlandse en Heel-Nederlandse gedachte duidelijk te maken, de laatste betekent samen met de Walen en de Luxemburgers, en ‘dat willen we niet’. De eerste keer dat het begrip ‘Groot Nederland’ naar voren is gebracht is volgens spreker in 1903 bij het literaire maandblad Groot Nederland, van Cyriel Buysse en Louis Couperus.

Truyens sprak over de twee nationalismes, waar de een gaat over het bestaan van volk dat in een land bijeen is gekomen en een wil heeft. Het andere nationalisme bestaat uit fysieke, geestelijke kernmerken en cultuur in breedste zin van het woord. Taal is hierin toonaangevend, maar niet altijd, denk aan de Ieren die hun eigen taal hebben verloren en dat dus ook andere objectieve factoren tellen.

De laatste spreker was Florens van der Kooi die met een vlammende toespraak de zaal wist te begeesteren. Hij vergeleek een communistische dictatuur met de huidige beleidsmaatregelen en de gevolgen voor de maatschappij. Ook nu is er angst onder de bevolking voor het regime, kritiek kan gevolgen hebben en mensen raden anderen af zich uit te spreken. Voorpost ziet dat de repressie zwaarder wordt, maar ook vergaande bewustwording onder de bevolking, de organisatie wil de voorhoede zijn van het verzet en laat weten dat idealisme zich niet laat verbieden. Bron