24/02/2019
De Mars voor Veiligheid trok minstens 500 betogers naar Zeebrugge. De betoging werd georganiseerd uit protest tegen de toenemende onveiligheid door de aanwezigheid en acceptatie door het lokale bestuur van vele illegalen. Deze illegalen proberen via Zeebrugge Groot-Brittannië te bereiken, maar veroorzaken voor die tijd veel overlast, criminaliteit en een gevoel van onveiligheid.

Met de steun van Vlaams Belang en Voorpost verzamelden de betogers aan het Sint-Donaasplein. ‘Na een hele reeks incidenten is het genoeg geweest’, meent organisator Jordy Commeyne. ‘De veiligheid van het volk moet primeren op de veiligheid van de transmigranten, dus vandaar deze mars.’

Bij de markt werden enkele toespraken gehouden door de voorzitter van Voorpost, Bart Vanpachtenbeke, en Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Sintobin richtte zich in zijn toespraak tot kersvers Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die onlangs pleitte voor een meer humane aanpak en voorstelt om een juridisch infopunt op te richten in de haven.

Daarna ging de mars terug naar het startpunt. Daar nam Wouter Vermeersch, fractieleider bij het Vlaams Belang in Kortrijk, het woord. Hij zei dat de kust en Zeebrugge niet overspoeld worden door de opwarming van het klimaat, maar door vluchtelingen. Tot slot betrad de oprichter van Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove, het podium. Hij meende dat een gevoel van onveiligheid voor een groot deel van de Vlamingen zo natuurlijk is geworden, dat ze niet meer op straat komen om te strijden voor dat thema.

Voorpost zal de situatie in Zeebrugge nauwlettend blijven volgen. Illegaliteit is criminaliteit!