Het jaar 2016 was nog maar pas begonnen of West-Europa maakte voor de eerste keer kennis met een totaal nieuwe vorm van criminaliteit: massa- aanrandingen. Tijdens nieuwjaarsnacht werden immers tientallen vrouwen in Keulen, maar ook in een paar andere grote Duitse steden zoals Hamburg en Stuttgart, het slachtoffer van ongewenste seksuele intimiteiten vanwege grote groepen mannen met een Noord-Afrikaans of Arabisch profiel die hen bovendien ook nog beroofden.
Het is merkwaardig dat het pas vier dagen later door overheden en media gewag zijn beginnen maken van deze ernstige feiten die toch niet zo maar als “faits divers” konden beschouwd worden.

Voor zo ver dit nog nodig zou zijn ziet Voorpost hierin het zoveelste bewijs dat deze instellingen, die zich nochtans voortdurend op de democratie beroepen er niet voor terug schrikken het nieuws te manipuleren en te censureren, wanneer ze menen dat dit in hun kraam past. Iets wat zeker het geval is wanneer er moet worden gewag gemaakt van feiten die duidelijk aantonen  dat de realiteit van de “multiculturele maatschappij” die zij ons met alle macht willen opdringen, niet klopt met het paradijselijk beeld dat zij hiervan ophangen en dat ondanks het “Wir schaffen das” van Angela Merkel de bevolking kreunt onder de overlast die veroorzaakt wordt door de massale immigratie waarmee ze wordt geconfronteerd.

Voorpost sluit zich dan ook volmondig aan bij de  Duitse schrijfster Katja Schneidt die in een open brief stelt dat” we zover gekomen zijn dat we zulke gebeurtenissen doodzwijgen en de nationaliteit van de daders niet durven te benoemen” en hier aan toevoegt dat wanneer je durft zeggen dat een aantal vluchtelingen tot seksueel geweld over gaat “ je dit niet mag zeggen want dan ben je een opruier! Een vreemdelingenhater! Een nazi”.

Voorpost stelt zich overigens ook de vraag: wat de reactie zou geweest zijn indien gesluierde moslimvrouwen een massa-aanranding vanwege jonge Europeanen hadden moeten ondergaan ?
Voorpost verklaart zich dus solidair met dat deel van de Duitse oppositie dat voor het Duitse volk opeist om volledig en objectief te worden geïnformeerd over de problemen veroorzaakt door de massale immigratie die het land teistert en eist dat er onmiddellijk een einde zou gesteld worden aan de politiek van open grenzen die met zo veel enthousiasme door bondskanselier Merkel werd ingeluid.

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Meer info:
www.Voorpost.org
www.facebook.com/ActiegroepVoorpost