13 & 14/01/2024

Op 13 en 14 januari organiseerde Voorpost haar traditionele nieuwjaarsrecepties in Nederland en Vlaanderen.

Er werd teruggeblikt op het voorbije actiejaar en de krijtlijnen werden uitgezet voor het komende actiejaar. Het glas werd geheven en kameraadschappelijke banden werden gesmeed. Het belooft een goedgevuld actiejaar te worden. Stop de omvolkers!

In Vlaanderen mocht de jonge kring "Bachten de Kupe" haar nieuwe kringvlag in ontvangst nemen.