07/10/2023

Filip Dewinter, die in het machtscentrum Den Haag zijn boek ‘Omvolking’ komt voorstellen: drie rode lappen voor de woede van de machthebbers en hun handlangers van de ‘Antifa’. Met alle mogelijke middelen van intimidatie hebben zij dit nationalistische evenement proberen te blokkeren.

De zaaleigenaar werd door de politie en de gemeente vereerd met ‘bezoekjes’ (tot drie keer toe!) waarbij ze luidkeels in zijn zaak kwamen dreigen met ongeregeldheden, de mobiele eenheid en het intrekken van zijn horecavergunning. Ze rekenden echter buiten de professionaliteit en flexibiliteit van Voorpost, zodat het evenement uiteindelijk op een andere locatie gewoon doorgang kon vinden. Onze geachte vijanden konden dit persoonlijk controleren via de live stream die wij tijdens de boekvoorstelling op Facebook uitzonden. We hopen dat ze er iets van geleerd hebben, maar ja, domheid kent geen grenzen.

Zoals we dat van hem gewend zijn was Dewinter goed op dreef en gaf ons een gloedvol betoog ter de verdediging van ons volk. Hij schetste wat hij noemde de ‘demografische kolonisatie’ van Europa, en hoe bijvoorbeeld in “België” hele stadsdelen overgenomen worden door (voornamelijk islamitische) vreemdelingen en de dreiging die hiervan uitgaat voor onze manier van leven. In het kader hiervan veroordeelde hij ook in de sterkste bewoordingen de recente aanval van de Palestijnen op Israël. En passant wees hij erop dat de term ‘omvolking’ weliswaar ook werd gebruikt door NSDAP, maar dat zij juist voorstanders van omvolking waren (namelijk het vervangen van Slavische volkeren door Duitsers), terwijl wij als nationalisten felle tegenstanders zijn van omvolking! Het is dus kwaadaardige onzin om ons op dezelfde lijn te zetten.

Verder schetste Dewinter een onthutsend beeld van de bevolkingsexplosie, met name in Afrika, en de vloedgolven van emigratie naar Europa die daar het gevolg van zullen zijn. Om deze dreiging tegen te gaan zal het echter volgens hem niet voldoende zijn om eindelijk werk te maken van de bewaking van de Europese buitengrenzen. Aangezien demografie de toekomst bepaalt, moeten de Europese volkeren volgens hem een beleid voeren om enerzijds de geboorte van Europese kinderen te stimuleren, en om anderzijds met name de Afrikaanse landen aan te zetten tot meer geboortebeperking, bijvoorbeeld via ontwikkelingshulp.

Na afloop van de voordracht werd er nog uitgebreid en gezellig nagepraat. De boeken van Dewinter gingen als warme broodjes over de toonbank, en er vormde zich een lange rij van mensen die hun boeken wilden laten signeren.
Voorpost kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement, dat ook getuigt van zijn toenemende professionalisering. Voorpost heeft laten zien flexibel te kunnen reageren op tegenslagen en zelfs de beveiliging van een VIP als Filip Dewinter in goede banen te kunnen leiden. We kijken daarom met vertrouwen uit naar het organiseren van soortgelijke evenementen in de toekomst.