Voorpost voerde vandaag (10 maart 2016) een pamfletactie te Eeklo tegen kraken. Op 15 februari brandde er namelijk in het centrum van Eeklo, door hoogstwaarschijnlijk onvoorzichtigheid van de krakers een gekraakt pand uit. Hiermee werd nogmaals bewezen dat er hard moet opgetreden worden tegen krakers, want niet enkel volgen zij vaak een socialistische of anarchistische ideologie, maar beheren zij tevens de gekraakte panden niet naar behoren.

Krakers hebben vaak de gewoonte hun activiteiten te duiden als sociaal. Ze beweren zich te verzetten tegen de woningnood, financiële speculatie en leegstand. Leegstand en verkrotting worden echter niet aangepakt door een huis te kraken, de verkrotting en verloedering wordt er over het algemeen zelfs erger op.
Volgens Voorpost bestaan er overigens voldoende legale alternatieven om leegstand tegen te gaan die zich vaak uiten als een win-win situatie voor zowel de huurder (die vaak zeer goedkoop kan huren) en de verhuurder (die zijn woning niet meer onbeschermd, leeg en onbewoond moet laten staan) zoals anti-kraakprojecten en tijdelijke woon-werkruimtes.

Krakers zijn dus geen idealistische wereldverbeteraars, hun zogenaamde idealisme is niets anders dan een voorwendsel om hun luiheid en werkschuwheid te camoufleren. Andermans eigendom duwen ze hierdoor de vernieling in, wat nogmaals bewezen werd bij de brand te Eeklo.

Voorpost ijvert al jaren voor harde maatregelen tegen de krakers, zowel in Nederland waar intussen een anti-kraakwet is aangenomen (al wordt die niet altijd even consequent uitgevoerd) als in Vlaanderen, waar we heel graag zulke anti-kraakwet zouden willen zien.
Stop de verloedering! Stop de (woning)diefstal! Stop het kraken!

10380319_1000621370025872_577375866742324644_n  12718140_1000621476692528_2938635062150270478_n  12799082_1000621353359207_5154357108051632568_n