Terwijl drie jaar geleden de bevolking in Nederland opgelucht adem kon halen omdat de Vereniging MARTIJN, in de volksmond ook wel de pedopartij genoemd, verboden werd door de rechtbank omdat die achtte dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Nederlandse maatschappij gelden, kunnen wij ons hier in Vlaanderen zorgen beginnen maken over een Vlaamse variant van die pedopartij, de Open VLD, die zonder schroom en schaamte opkomt voor het beperkt legaal maken van pedofilie (letterlijk willen ze dat volwassen personen (negentien en twintig jarigen) seks mogen hebben met maar liefst tot vijf jaar jongere kinderen van respectievelijk veertien en vijftien jaar). Volgens Voorpost is dit in Vlaanderen, net zoals de rechtbank in Nederland voor de Nederlandse maatschappij oordeelde, ook in strijd met de algemeen aanvaarde normen en waarden die in de Vlaamse maatschappij gelden.

Bovendien is het een slag in het gezicht van hele generaties die in de jaren negentig getraumatiseerd werden door de affaire Dutroux en toentertijd resoluut op straat kwamen met witte marsen tegen pedofilie en de falende overheid. Zijn die witte marsen, zijn die hele getraumatiseerde generaties van ouders en kinderen dan helemaal voor niets geweest?

Bovendien is er substantieel iets mis wanneer een negentienjarige (of erger nog, een twintig jarige) zich aangetrokken voelt tot een veertien -of vijftienjarige die op die leeftijd sowieso noch mentaal, noch fysiek volgroeid, laat staan volwassen is.

De  nationalistische actiegroep Voorpost hoopt dan ook dat Open VLD zich bewust wordt van dit misplaatste wetsvoorstel en dat andere partijen wel realistisch genoeg denken, het wel opnemen voor de veiligheid en toekomst van onze jeugd en resoluut dit liberale wetsvoorstel tegengaan. Zo niet zal Voorpost niet twijfelen om actie tegen deze absurditeit en beperkte legalisering van pedofilie te ondernemen. Want seks met minderjarigen hoort niet thuis in onze maatschappij!

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen

Meer info:
www.Voorpost.org

https://www.facebook.com/ActiegroepVoorpost?fref=ts