14/11/2017
Het wordt stilaan een kwalijke gewoonte: de minste aanleiding is voor sommige “jongeren”, zoals dat heet, voldoende om vernielingen aan te richten en politie of hulpdiensten aan te vallen met een nauwelijks te vatten agressie.

Wat vorig weekeinde te Brussel gebeurde is echter ongezien : een voetbalmatch aan de andere kant van de wereld volstaat om van de hoofdstad een slagveld te maken. Waarbij maar zeer schoorvoetend wordt erkend dat het om losgeslagen jongeren van Marokkaanse herkomst gaat. We mogen er nooit aan wennen en er moet drastisch worden opgetreden tegen dat uitschot.
Het pamperbeleid van zowat alle overheden in dit land heeft niet gezorgd voor integratie van de nieuwkomers, integendeel.

Bij deze jongste rellen valt toch vooral het falen van de Brusselse politiek op. De conclusie is duidelijk: Brussel kan het niet. Op geen enkel domein in de politiek.

Brussel slaagt er niet in om de werkloosheidscijfers tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. De verkeersinfrastructuur is erbarmelijk: met de regelmaat van een klok staan tunnels of viaducten op instorten. Brussel kan de veiligheid van zijn burgers niet garanderen. Er is niet alleen het terroristennest Molenbeek, ook de simpele openbare orde op straat kan men er niet handhaven zoals nu weer blijkt. De politie kon – of liever mocht – geen enkele relschopper aanhouden. En kwam tactisch overal te laat om effectief in te grijpen.

Voor Voorpost is het tijd om drastisch in te grijpen. De relschoppers moeten streng gestraft worden. Maar ook het Brussels gewest moet worden aangepakt. Het is tijd om komaf te maken met dit onbekwaam en geldverslindend bestuursniveau. Halve maatregelen zoals een fusie van de politiezones zullen niet volstaan om orde op zaken te stellen.
Brussel moet dringend bestuurd worden door een sterk onafhankelijk Vlaanderen, alleen dan is er kans om het tij te keren.

Bart Vanpachtenbeke
Nationaal voorzitter

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen

Meer info:
Voorpost.org
facebook.com/Voorpost